Configurant i instal·lant el CDE (Common Desktop Environment) a OpenBSD 6.7

Configurant i instal·lant el CDE (Common Desktop Environment) a OpenBSD 6.7

Em fa il·lusió fer este article, CDE és l'escriptori que feia servir fa 20 anys quan treballava a Barcelona a Hewlett Packard amb HP-UX, oh my god. I ara, el tinc al meu portàtil :-)
Creant una màquina virtual amb VMM Hypervisor a OpenBSD 6.7

Creant una màquina virtual amb VMM Hypervisor a OpenBSD 6.7

En aquest article explique com crear una instància virtual d'OpenBSD amb VMM Hypervisor de 150 GB de disc i 2 GB de RAM.
PlantUML, generador de diagrames de flux i mapes mentals

PlantUML, generador de diagrames de flux i mapes mentals

En aquest xicotet article parle de com fer diagrames de flux i mapes mentals amb el programari PlantUML molt fàcilment.
Composer i PHP 7.2 a OpenBSD

Composer i PHP 7.2 a OpenBSD

En aquest xicotet article explique com tinc funcionant composer amb la versió 7.2 de PHP als meus projectes web al portàtil thinkpad.
Personalitzant radiobuttons en uns camps al formulari d'inserció

Personalitzant la vista d'una taula a Drupal segons el valor que continga el seu camp

Bé, doncs continuant amb un projecte que vaig publicar ahir sobre personalitzar els radiobuttons del formulari d'inserció, ara seguim personalitzant la taula de la vista general.
Personalitzant radiobuttons en uns camps al formulari d'inserció

Personalitzant radiobuttons en uns camps al formulari d'inserció

En aquest article explique com podem personalitzar, des dels estils CSS, els camps del formulari d'inserció, concretament el color d'uns radiobuttons.
Instal·lant Drupal 8 a una màquina virtualitzada VMM OpenBSD 6.5

Instal·lant Drupal 8 a una màquina virtualitzada VMM OpenBSD 6.6

Ací t'explique com configurar una màquina OpenBSD (un OpenBSD virtualitzat amb VMM en el meu cas) amb tot lo necessari per a tenir la última versió de Drupal en producció.
Blockdiag, generador de diagrames de flux des de la terminal

Blockdiag, generador de diagrames de flux des de la terminal

Blockdiag és un programari desenvolupat amb Python per a generar diagrames de flux al vol, simplement programant un fitxer de text pla amb el tipus de diagrama que volem.
Teclat en castellà automàticament al connectar a un escriptori remot amb Citrix Workspace App

Teclat en castellà automàticament al connectar a un escriptori remot amb Citrix Workspace App

En aquest xicotet article explique com tenir el teclat en castellà automàticament quan s'obre l'escriptori remot Windows amb Citrix Workspace App.
Exiftool, un programari excel·lent per la gestió de les metadades

Exiftool, un programari excel·lent per la gestió de les metadades

En aquest article explique una matèria important en la informàtica forense: què són les metadades, com llistar-les, com manipular-les o com esborrar-les gràcies a un programari de Phil Harvey anome
Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

 

PORTADES ALTERNATIVES

Categories
  •    UNIX
  •    GNU/Linux
  •    Drupal i PHP
  •    XHTML/CSS
  •    Python
  •    Android
  •    Altres categories