Declaració d'Accessibilitat Web

Segons estableix el Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) és l'Organisme responsable del seguiment i presentació d'informes pel que fa al compliment d'aquest Reial decret i de la Directiva 2016/2102, la qual trasllada.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web http://joancatala.net

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

A - falta de conformitat amb el RD 1112/2018

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
  • En la presentació visual de text i codi informàtic publicat a diverses pàgines pot haver una relació de contrast d'almenys 4.5:1. [requisit 10.1.4.3 Imatges de text, d'UNE-EN 301549].
  • En alguns objectes gràfics com les icones de RSS pot haver una relació de contrast d'almenys 3:1 quan naveguem amb el tabulador i el color de fons es situa damunt/darrere de les icones [requisit 10.1.4.3 10.1.4.11 Contraste no textual d'UNE-EN 301549]

B - Càrrega desproporcionada

No aplica.

C - El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho compleixin.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 10 de setembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel desenvolupador d'aquesta web http://joancatala.net

Última revisió de la declaració: 15 de juny de 2022.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

Enviant-me un correu a joan (a) riseup.net pots presentar na Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:

  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establert per l'article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades pel desenvolupador i responsable de la web http://joancatala.net

Contingut opcional

S'incorporen una sèrie de dreceres de teclat per facilitar la navegació a través del portal, on es pot consultar totes les opcions del menú, tots els articles de totes les distintes categories de la web, així com també interactuar amb el block de la columna dreta sobre Accessibilitat per tal de canviar la grandària de la font, canviar el contrast de colors i activar el punter negre, el punter roig o desactivar el punter.

Combinació de tecles per al Sistema Operatiu Windows:

Edge Alt + Tecla de drecera
Google Chrome Alt + Tecla de drecera
Safari Alt + Tecla de drecera
Firefox Alt + Mayúscula + Tecla de drecera

Combinació de tecles per al Sistema Operatiu MacOS X:

Safari Ctrl + Alt + Tecla de drecera
Google Chrome Ctrl + Alt + Tecla de drecera
Firefox Ctrl + Tecla de drecera

Combinació de tecles per al Sistema Operatiu GNU/Linux:

Firefox Alt + Mayúscula + Tecla de drecera

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES