Solventant error "Call to undefined function gzcompress()" en una instal·lació nova de Drupal 10.2.2

solventatnt error undefined function gzcompress

En aquest xicotet article explique com he solventat l'error de "Call to undefined function gzcompress()" que m'apareixia durant la instal·lació d'un Drupal 10 nou.

L'error en concret és Error: Call to undefined function image() in Drupal\Component\Utility\gzcompress() i no em permetia fer la instal·lació d'aquesta última versió 10.2.2.

Primer de tot he mirat si em faltava alguna extensió de PHP però tenia tots els requisits instal·lats:

# php -m
[PHP Modules]
bz2
Core
curl
date
dom
filter
gd
hash
json
libxml
mbstring
mysqlnd
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql
random
Reflection
session
SimpleXML
SPL
standard
tokenizer
xml
xmlwriter
Zend OPcache
zip
zlib
[Zend Modules]
Zend OPcache

La meua solució ha segut al final editar el fitxer php.ini:

vi /usr/local/etc/php.ini

I he passat del valor Off a On:

; Transparent output compression using the zlib library
; Valid values for this option are 'off', 'on', or a specific buffer size
; to be used for compression (default is 4KB)
; Note: Resulting chunk size may vary due to nature of compression. PHP
; outputs chunks that are few hundreds bytes each as a result of
; compression. If you prefer a larger chunk size for better
; performance, enable output_buffering in addition.
; Note: You need to use zlib.output_handler instead of the standard
; output_handler, or otherwise the output will be corrupted.
; https://php.net/zlib.output-compression
zlib.output_compression = On

Finalment reiniciem el servei d'Nginx amb:

doas service php-fpm restart

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES