Hacker

Muntar una web multilingüe amb Drupal 6

Avui tenia que refer una web meua amb una antiga versió de Drupal 6 i he volgut afegir una part multilingüe que canvie la llengua de la web per la llengua que mostra el usuari.
Hacker

Llistar més de 50 nodes a la gestió de continguts de Drupal

Per a obtenir un llistat de més de 50 nodes a la secció de la gestió de continguts del Drupal, que és la llista que aquest gestor ens dóna per defecte, podem editar el node.admin.inc i modificar '5
Hacker

Transformant els camps de data dels nodes de Drupal a dates amb format des de MySQL

Drupal enmagatzema els camps de dates a les taules amb un format integer, aleshores quan volem mostrar alguns resultats fent consultes a les bases de dades, obtenim resultats difícils d'entendre co
Hacker

Transformant els camps de data dels nodes de Drupal a dates amb format des de MySQL

mysql> SELECT nid, type, status, created, changed FROM node limit 10; +------+----------------+--------+------------+------------+
Hacker

Un update des de PHP d'un textedit que conté paràgrafs i accents

Un apunt de com fer el update d'un camp que contè apòstrofs i accents. M'ho apunte perquè sempre em faig embolics.
Hacker

Continuació de canvis a les columnes de Mantis Bug Tracker

Avui he estat tornant a editar algunes opcions de les columnes de Mantis Bug Tracker, en aquest cas la icona d'edició de les incidències, que no té sentit ja que, una vegada accedim a una incidènci
Hacker

Afegir manualment opcions personalitzades al menú de Mantis Bug Tracker

Hacker

Canviat titular de sel·lecció dels Projectes de Mantis

Avui volem que el titular que diu "Proyectos" a dalt a la dreta del Mantis, on sel·leccionem els distints projectes, mostre un altre titular: "Selecciona tu asistencia" perquè al treball treballem,
Hacker

Personalitzar la visibilitat de la taula principal de les incidències al Mantis Bug Tracker

<
Hacker

Exportació de 500 usuaris del Active Directory de Microsoft a Mantis Bug Tracker

Mantis Bug Tracker connecta molt bé, via LDAP, amb la base de dades d'usuaris Active Directory d'una xarxa informàtica basada en Microsoft Windows.
Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES