Drush or die

Drush or die

Ací vaig apuntant alguns apunts i cosetes diverses, aleshores aquest article també anirà ampliant-se conforme durant el temps necessite apuntar noves idees i alguns truquets. Per a resumir: avui en dia instal·lem drupals, els actualitzem, instal·lem mòduls i els activem, esborrem cachés i més coses des de la consola, sense necessita de fer clicks ni descàrregues manuals des de la web del projecte Drupal.


Informacions bàsiques
---------------------------------------------------------------

Drush és programari lliure, amb Python, i està disponible a totes les plataformes com FreeBSD, OpenBSD, GNU/Linux i altres merdes. Amb Drush, executem una ordre en consola i rebem una resposta. Per exemple, per tal de saber l'estat de la nostra instal·lació, les versions dels llenguatges i sistema operatiu, etc:


# drush core-status

Drupal version : 7.50
Site URI : http://default
Database driver : mysql
Database username : joan
Database name : drupal1_db
Database : Connected
Drupal bootstrap : Successful
Drupal user : Anonymous
Default theme : bartik
Administration theme : seven
PHP executable : /usr/local/bin/php
PHP configuration :
PHP OS : FreeBSD
Drush version : 6.5.0
Drush configuration :
Drush alias files :
Drupal root : /usr/local/www/apache24/data
Site path : sites/default
File directory path : sites/default/files
Temporary file directory path : /tmp

A partir d'ara, no cal anar ficant les respotes, simplement explique breument què fa cada ordre principal de Drush. Comencem.

Quins mòduls tinc instal·lat?


drush pml

Quins mòduls tinc a /sites/all/modules?


drush pm-list --type=Module

Quins themes tinc a /sites/all/themes?


drush pm-list --type=Theme


Tasques de manteniment
---------------------------------------------------------------

Veiem reports dels sistema Drupal amb:


drush watchdog-list

També podem veure els reports amb:


drush watchdog-show

Esborrem ràpidament totes les cachés amb:


drush cache-clear all

A Drupal 8, l'ordre anterior la farem amb:


drush cr

Si vols especificar quina memòria caché vols esborrar, farem:


drush cc

Executem el Cron amb:


drush cron


Instal·lacions i desinstal·lacions del core
---------------------------------------------------------------

Instal·lem Drupal, li anomenem "Almassora" amb les següents 4 ordres:


drush dl drupal --drupal-project-rename=Almassora

cd Almassora

drush site-install standard
--db-url='mysql://joan:drupaleros@localhost/drupal4_db'
--account-mail=joan@riseup.net --account-pass=1234 --account-name='joan'
--site-name=Almassora

drush vset clean_url 0 --y

Actualitzem la versió de Drupal amb:

drush pm-update drupal

o també:

drush up drupal


Sobre els mòduls de Drupal
---------------------------------------------------------------

Llistem tots els mòduls que tenim a /sites/all/modules

drush pm-list --type=Module

Descarreguem mòduls amb:

drush dl NOM_DEL_MODUL

Habilitem mòduls amb:

drush en -y NOM_DEL_MODUL

Deshabilitem mòduls amb:

drush dis NOM_DEL_MODUL

Desinstal·lem mòduls amb:

drush pm-uninstall NOM_DEL_MODUL

Cerquem una versió específica d'un mòdul amb:

drush rl NOM_DEL_MODUL

Actualitzem tots els mòduls del nostre site:

drush pm-update --no-core

Instal·lem els mòduls més comuns (ctools, views, token, pathauto, libraries, colorbox, views_slideshow...) amb:

/usr/bin/php5.5-cli ./drush @mejorara dl views token pathauto libraries colorbox views_slideshow
/usr/bin/php5.5-cli ./drush @mejorara en views token pathauto libraries colorbox views_slideshow -y


Bases de dades
---------------------------------------------------------------

Esborrem totes les taules de la base de dades


drush sql-drop

Importem una base de dades que ja tenim a la nostra màquina


drush sqlc < ~/Downloads/my_data_base.mysql.gz

Fem una còpia del nostre drupal, a excepció del fitxer /files i les
configuracions de Git al fitxer .git


drush archive-dump --tar-options="--exclude=%files"
--tar-options="--exclude=.git" --destination=midump.tar.gz


Gestió amb els usuaris de Drupal
---------------------------------------------------------------

Afegim un nou rol a un usuari


drush user-add-role "nombre_del_rol" ID_DEL_USUARI

Canviem la contrasenya d'un usuari:


drush upwd --password="nueva_contraseña" NOM_DEL_USUARI

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES