L'script que fa un backup però que envia també una còpia per FTP

Hacker

Aquest és l'script millorat que ja vaig publicar el passat 7 de juliol que em feia una còpia de seguretat del meu procmail, fetchmail i mutt, doncs ara a més a més també envia una còpia del backup via FTP a un servidor.


# Preparació del script
#
#
clear
echo "#########################################################################"
echo "#########################################################################"
echo "# INICI DE LA CÒPIA DE SEGURETAT #"
echo "#########################################################################"
echo "#########################################################################"
echo "1 - Comencem amb la preparació de l'script"
sleep 1
mkdir /home/joan/Escriptori/copia_correu
DATA=$(date +"%Y%m%d")
#
#Copia de seguretat dels correus i configuracions de Mutt:
#
#
echo "2 - Copiem correus i configuracions del Mutt"
sleep 1
cp -rf /home/joan/Mail/ /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp -rf /home/joan/.mutt /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp /home/joan/.muttrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
#
#Copia del Fetchmail i Procmail:
#
#
echo "3 - Copiem coses de Fetchmail i Procmail"
sleep 1
cp /home/joan/.fetchmailrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp /home/joan/.procmailrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp -rf /home/joan/.procmailrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
#
#Copia del Postfix:
#
#
echo "4 - Copiem la configuració del Postfix"
sleep 1
cp /etc/postfix/main.cf /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
#
# Creació del fitxer final
#
#
echo "5 - Creem un tar.gz de tot"
sleep 1
tar cfz /home/joan/Escriptori/$DATA.bk_correu.tar.gz /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
rm -rf /home/joan/Escriptori/copia_correu/
#
# Una vegada està creat el tar.gz, el pujem al nostre servidor en xarxa via FTP
#
#
echo "6 - Configurem host, usuari i contrasenya del nostre FTP"
sleep 1
FTPHOST="joancatala.net"
FTPUSER="USUARI"
FTPPASS="CONTRASENYA"
MEDIAFILE=/home/joan/Escriptori/$DATA.bk_correu.tar.gz
#
if [ -r $MEDIAFILE ]
# L'arxiu existeix i té permisos d'escriptura
echo "7 - Comprovem que tenim permisos d'escriptura al FTP"
sleep 1
then
echo "8 - Comprovem usuari i contrasenya, i pujem les dades al FTP"
sleep 1
ftp -n $FTPHOST < quote USER $FTPUSER
quote PASS $FTPPASS
cd .
bin
put $MEDIAFILE $DATA.bk_correu.tar.gz
quit
END_SCRIPT
fi
#
echo "9 - Les dades han segut pujades al FTP correctament"
sleep 1
#
# I finalment, ens notifiquem la finalització de l'script enviant correu electrònic
#
#
echo "10 - Finalment, enviem la notificació per correu electrònic"
echo "#########################################################################"
echo "#########################################################################"
echo "# CÒPIA REALITZADA CORRECTAMENT #"
echo "#########################################################################"
echo "#########################################################################"
sleep 1
/usr/bin/mutt -s "Base de dades realitzada correctament" -- joan@riseup.net < /dev/null

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES