Script que fa còpies de seguretat del correu al meu Debian GNU/Linux

Hacker

Ací unes línies que còpien cada dia el meu Mutt i configuracions, el meu fetchmail i procmail, i la configuració del Procmail a Debian GNU/Linux. Finalment, em genera un fitxer tar.gz amb la data del dia de la còpia.


# Preparació del script
#

mkdir /home/joan/Escriptori/copia_correu
DATA=$(date +"%Y%m%d")

#Copia de seguretat dels correus i configuracions de Mutt:
#

cp -rf /home/joan/Mail/ /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp -rf /home/joan/.mutt /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp /home/joan/.muttrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.

#Copia del fetchmail i procmail:
#

cp /home/joan/.fetchmailrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp /home/joan/.procmailrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.
cp -rf /home/joan/.procmailrc /home/joan/Escriptori/copia_correu/.

#Copia del postfix:
#

cp /etc/postfix/main.cf /home/joan/Escriptori/copia_correu/.

# Creació del fitxer final
#

tar cvfz /home/joan/Escriptori/$DATA.bk_correu.tar.gz /home/joan/Escriptori/copia_correu/
rm -rf /home/joan/Escriptori/copia_correu/

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.