Tab completion al Python

Hacker

Esto es curioso, en python tambien puedes autocompletar con el tab, para poder hacerlo cargar los siguientes modulos:


>>> import rlcompleter
>>> import readline
>>> readline.parse_and_bind("tab: complete")

Y este es el efecto:


>>> di
dict dir divmod
>>> dict.
dict.__base__ dict.__hash__ dict.__subclasses__
dict.__bases__ dict.__init__ dict.__weakrefoffset__
dict.__basicsize__ dict.__itemsize__ dict.clear
dict.__call__ dict.__iter__ dict.copy
dict.__class__ dict.__le__ dict.fromkeys
dict.__cmp__ dict.__len__ dict.get
dict.__contains__ dict.__lt__ dict.has_key
dict.__delattr__ dict.__module__ dict.items
dict.__delitem__ dict.__mro__ dict.iteritems
dict.__dict__ dict.__name__ dict.iterkeys
dict.__dictoffset__ dict.__ne__ dict.itervalues
dict.__doc__ dict.__new__ dict.keys
dict.__eq__ dict.__reduce__ dict.mro
dict.__flags__ dict.__reduce_ex__ dict.pop
dict.__ge__ dict.__repr__ dict.popitem
dict.__getattribute__ dict.__setattr__ dict.setdefault
dict.__getitem__ dict.__setitem__ dict.update
dict.__gt__ dict.__str__ dict.values

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.