Solventant un error de settings_form_submit' not found or invalid function

Hacker

A Drupal 8, quan guardava un nou logo per a la web, m'apareixia un error que deia, més o menys: _settings_form_submit' not found or invalid function name in Drupal\Core\Form\FormSubmitter->executeSubmitHandlers() (line 116 of /home/leopathu/Public/drupal-8.0.0/core/lib/Drupal/Core/Form/FormSubmitter.php) i, finalment, no hem desava la informació i continuava tenint a la web el logo antic.

Vaig trobar la solució al comentari 3 del següent enllaç: https://www.drupal.org/node/2640208

Al final de la funció que comença amb:


/**
* Implements hook_form_system_theme_settings_alter().
*/
function awesome_zymphonies_theme_form_system_theme_settings_alter(&$form, \Drupal\Core\Form\FormStateInterface $form_state) {

Concretament jo, a un projecte que he fet, he afegit les següents línies:


$theme_file = drupal_get_path('theme', 'awesome_zymphonies_theme') . '/awesome_zymphonies_theme.theme';
$build_info = $form_state->getBuildInfo();
if (!in_array($theme_file, $build_info['files'])) {
$build_info['files'][] = $theme_file;
}
$form_state->setBuildInfo($build_info);

$form['#submit'][] = 'awesome_zymphonies_theme_form_system_theme_settings_submit';
}

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES