Programeta furoner_xarxa.py per a tenir un informe d'equips de la nostra LAN

Programeta furoner_xarxa.py per a tenir un informe d'equips de la nostra LAN

Un programeta que fa un recorregut per la xarxa amb socket i comprova totes les IPs actives que troba, com nmap però bastant més ràpid, i aquestes IPs de la xarxa les desa al fitxer llistat.txt. A continuació llista el primer nivell de tots els fitxers i directoris a C:\ de cada ordinador, i els perfils d'usuari que veu a C:\Users i desa tota aquesta informació en un nou fitxer a modo de informe anomenat xarxa.txt.

He afegit el programeta al repositori de Github https://github.com/joancatala/scripts-sepam
El codi el tens a la següent ruta: https://github.com/joancatala/scripts-sepam/blob/master/furoner_xarxa/f…


###############################################################################################
# Inici del furoner_xarxa.py
# joan@riseup.net - http://github.com/joancatala
# Copyleft 19 setembre 2018
###############################################################################################
import os, socket, os.path
from os import listdir


###############################################################################################
# Aci generem el llistat de les IPs actives de la nostra xarxa i ho desem al
# fitxer anomenat llistat.txt
###############################################################################################


ip=9
fitxer_llistat = open ( 'llistat.txt', 'w' )


while ip<24 :
# Si el fitxer existeix, el guardem al llistat.txt, si no ho ignorem
try:
socket.gethostbyaddr('192.168.0.'+str(ip))
fitxer_llistat.write ('192.168.0.' +str(ip)+'\n')


except socket.herror:
print ('No es troba activa la IP 192.168.0.' +str(ip) +', la descartarem del fitxer xarxa.txt final.')


ip=ip+1

fitxer_llistat.close()###############################################################################################
# Ara llistem els directoris i perfils d'usuari que veiem als equips actius
# i desem tota aquesta informacio ordenada en el fitxer xarxa.txt
###############################################################################################
fitxer_analisi = open ( 'xarxa.txt', 'w' )
fitxer_llistat = open ( 'llistat.txt', 'r' )


# Aci comencem a llistar directoris i fitxers cd C:\ i els perfils d'usuari de C:\Users\ de Windows 10
for linea in fitxer_llistat:
linea_neta = linea.replace('\n', '')
fitxer_analisi.write('\n##############################################################\n')
fitxer_analisi.write('Directoris de C: en la IP ' + str(linea))
fitxer_analisi.write('##############################################################\n')


try:
for i in os.listdir('\\\\' +str(linea_neta)+ '\c$'):
fitxer_analisi.write('\t'+ i + '\n')
fitxer_analisi.write('\n\nLlistat dels perfils d\'usuari:\n')


for i in os.listdir('\\\\' +str(linea_neta)+ '\Users'):
fitxer_analisi.write('\t ---> ' + i + '\n')
fitxer_analisi.write('\n\n\n')


except:
fitxer_analisi.write('No podem mostrar fitxers amb la IP ' + str(linea_neta))
fitxer_analisi.write('\n\n\n')


fitxer_analisi.close()


print 'Fi del programa'

I això és tot.

Espere que trobes útil aquest article, i que et motive a compartir els teus trucs i coneixements i experiments amb el Programari Lliure. La Comunitat del Programari Lliure et necessita! :-)

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES