Programa amb GUI python agenda

Hacker

La meua primera agenda amb Python. Un poc estúpida de moment, hehe.. però funciona, que és lo important :-)


#!/usr/bin/python
#comencem el tema... :-D

import MySQLdb

from Tkinter import *

def Inserta_datosBBDD():
var1 = camp1.get()
var2 = camp2.get()
var3 = camp3.get()

if var2 == '':
print 'No fa res, no ha escrit cap nom'
else:

db=MySQLdb.connect(host='localhost',user='xxxxxxx',passwd='xxxxxxxxx',db='contactes_db')
cursor=db.cursor()
sql="INSERT INTO persones (nom, correu, telefon) VALUES ('%s','%
s','%s')"%(var1,var2,var3)
cursor.execute(sql)
resultado=cursor.fetchall()
db.commit()

#Afegim al listbox
camp_gran.insert(END,var1)

camp1.delete(0, END)
camp2.delete(0, END)
camp3.delete(0, END)

root = Tk()
root.geometry('350x350+250+80')

label1 = Label(root,text='La meua Pythonagenda', font=("Helvatica",20))
camp1 = Entry(root, bg='white')
camp2 = Entry(root, bg='white')
camp3 = Entry(root, bg='white')
camp_gran = Listbox(root, bg='white', width=350)
boto = Button(root, text='Afegir contacte', command= Inserta_datosBBDD)

db=MySQLdb.connect(host='localhost',user='xxxxxxxxx',passwd='xxxxxx',db='contactes_db')
cursor=db.cursor()
sql='Select * From persones'
cursor.execute(sql)
resultado=cursor.fetchall()

for registro in resultado:
camp_gran.insert(END, registro[1])

#mostrem els diferents widgets al formulari
label1.pack(pady=10)
camp1.pack()
camp2.pack()
camp3.pack()
camp_gran.pack()
boto.pack(pady=5)

root.mainloop()

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES