Planificant un traspàs dels correus electrònics a FreeBSD

Hacker

Als meus equips tinc el client de correus Mutt amb GPG on signe per defecte tots els correus i puc cifrar aquells que vullga, de servidor d'enviaments tinc mSMTP, per a descarregar els fitxers faig servir Fetchamil, i per a organitzar les distintes bústies i filtrar correus electrònics Procmail. Ja saps, filosofia UNIX. L'objectiu d'aquest article és explicar breument com organitze una migració de correus i de les configuracions del Procmail i Fetchmail d'un equip vell a un nou equip.
Per tant, el primer que caldrà fer al nou equip serà instal·lar mutt, gnupg, msmtp, fetchmail i procmail.

A continuació, cal tenir en compte que a l'equip vell caldrà fer una còpia de seguretat dels següents fitxers i directoris:

~/Mail (totes les bústies de correu, i també els posposats i els enviats)
~/.muttrc (fitxer de configuració del Mutt)
~/.mutt (on tinc la signatura i els àlies del Mutt)
~/.mailcap (on tinc la configuració per als correus HTML)
~/.fetchmailrc (fitxer de configuració de Fetchmail)
~/.gnupg (claus pública i privada de GPG)
~/.procmailrc (fitxer de configuració del Procmail)
~/.procmail (directori amb les llistes del Procmail)
/usr/local/etc/msmtprc (on tinc la configuració dels enviaments via IMAP o POP3)

La bústia principal dels teus correus, l'anomenada safata d'entrada, la tenim realment al directori /var/mail/NOM_USUARI, que al directori Mail veurem un enllaç simbòlic:


[root@fixe /var/mail]# ls -l /home/joan/Mail/
total 529536
-rw-r--r-- 1 joan joan 0 9 jun 19:43 drafts
-rw-r--r-- 1 joan joan 93707547 25 nov 2015 entrada.gmail
lrwxr-xr-x 1 joan joan 14 25 nov 2015 entrada.joan -> /var/mail/joan

Aleshores, també cal passar eixe fitxer /var/mail/joan a la còpia de seguretat, que anomenarem copia_correus.tar.gz que serà la còpia de seguretat que contendrà tots els fitxers i directoris de dalt, amb la següent ordre:


tar cvfz copia_correus.tar.gz Mail .muttrc .mutt .mailcap .fetchmailrc .gnupg .procmailrc .procmail /usr/local/etc/msmtprc

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES