Personalitzant el formulari d'inserció de peticions del Mantis Bug Tracker

Personalitzant el formulari d'inserció de peticions del Mantis Bug Tracker

En este xicotet article explique una xicoteta adaptació que hem fet al gestor d'assistències de la feina, on tenim el Mantis Bug Tracker per a la gestió integral d'assistències i de solucions informàtiques.

Aquesta adaptació és molt senzilla. Inicialment Mantis Bug Tracker està pensat per a fer seguiment de versions i desenvolupaments de programari, i nosaltres el que volem és reduir el número de camps i opcions al formulari d'inserció de peticions.

Personalitzant el formulari d'inserció de peticions del Mantis Bug Tracker

Primer de tot farem una còpia de seguretat del fitxer bug_report_page.php per tal de tornar a la situació anterior, en cas de si fem alguna cosa malament.


# cp bug_report_page.php bug_report_page-copia.php

I ara l'editarem, i veurem que a partir de la variable $t_show_category tenim tots els camps que es van mostrant al formulari.

Concretament he deshabilitat els següents afegint '#' al principi de cada línia:


#$t_show_reproducibility = in_array( 'reproducibility', $t_fields );
#$t_show_severity = in_array( 'severity', $t_fields );
#$t_show_priority = in_array( 'priority', $t_fields );
#$t_show_steps_to_reproduce = in_array( 'steps_to_reproduce', $t_fields );
#$t_show_handler = in_array( 'handler', $t_fields )
# && access_has_project_level( config_get( 'update_bug_assign_threshold' ) );
#$t_show_tags =
# in_array( 'tags', $t_fields ) &&
# access_has_project_level(
# config_get( 'tag_attach_threshold', /* default */ null, /* user */ null, $t_project_id ),
# $t_project_id );
#$t_show_additional_info = in_array( 'additional_info', $t_fields );

I deixem la resta de variables que no apareixen ací dalt llistades perquè o bé les volem mostrar al formulari o bé perquè no apareixen inicialment al formulari.

Personalitzant el formulari d'inserció de peticions del Mantis Bug Tracker

Ja tenim tots eixos camps deshabilitats, com podreu veure a la següent captura de pantalla. I ara també eliminarem la última fila, a baix on diu "Seleccioni per a informar més incidències", perquè és una opció irrelevant ja que sempre es pot publicar una petició nova des del botó blau de la part superior de la web. Deshabilitarem eixa opció comentant o esborrant el tr últim on diu:


<.tr>
<.th class="category">
<.?php print_documentation_link( 'report_stay' ) ?>
<./th>
<.td>
<.label>
<.input type="checkbox" class="ace" id="report_stay" name="report_stay" />
<.span class="lbl padding-6">
<./label>
<./td>
<./tr>

I ja ho tenim enllestit: ara és més senzill i usable per als nostres usuaris:

Personalitzant el formulari d'inserció de peticions del Mantis Bug Tracker

I ja ho tenim. Ara renombrarem aquesta nova versió pel nom real de la pàgina PHP, i canviarem el nom al fitxer original afegint "-ORIGINAL" al seu nom, per a que sempre li puguem ficar mà i recuperar dades:

# mv bug_report_page.php bug_report_page-ORIGINAL.php
# mv bug_report_page-copia.php bug_report_page.php

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES