Modificant al vol els permisos del directori /files de molts projectes Drupal massivament

Modificant al vol els permisos del directori /files de molts projectes Drupal massivament

En este xicotet article apunte l'script Python i Bash Shell que m'he preparat per a afegir permisos 777 al directori /files de més de 100 projectes Drupal de manera automàtica i còmoda.

A la feina tenim tots els projectes Drupal instal·lats en mode multisite dins d'un Drupal pare, però clar cada projecte Drupal multisite té la seua carpeta /files dins de la seua ruta, evidentment. Necessitava anar afegint chmod -R 777 ./files a tots els directoris /files de tots els portals web, i com que tenim moltes webs en producció volia fer-ho de manera automatitzada, i ací a continuació deixe la manera de com he trobat una solució còmoda i automàtica.

Modificant al vol els permisos del directori /files de molts projectes Drupal massivament
L'script python que em genera el bash shell amb tots els chmod:

import os
fitxer = open ( 'permisos-777-files.sh', 'w' )
for root, dirnames, filenames in os.walk('/var/www/html/sites/'):
#Imprimim per pantalla els directoris
#print (dirnames)
contador = 0
for x in dirnames:
print (x)
fitxer.write('chmod -R 777 /var/www/html/sites/' + x + '/files/ \n')
fitxer.write('echo ['+str(contador)+'] Ja hem donat permisos 777 al directori files de ' + x + '>> resum_permisos-777-files.log\n')
contador = contador+1
break
fitxer.close()

I ací està l'script bash shell resultant que canvia els permisos al vol de manera automàtica:

chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121251/files/
echo [0] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121251>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121418/files/
echo [1] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121418>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120461/files/
echo [2] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120461>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L05120007/files/
echo [3] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L05120007>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121135/files/
echo [4] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121135>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120363/files/
echo [5] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120363>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121248/files/
echo [6] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121248>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120688/files/
echo [7] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120688>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120653/files/
echo [8] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120653>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120751/files/
echo [9] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120751>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120957/files/
echo [10] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120957>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121310/files/
echo [11] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121310>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121140/files/
echo [12] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121140>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120379/files/
echo [13] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120379>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120228/files/
echo [14] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120228>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120189/files/
echo [15] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120189>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121397/files/
echo [16] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121397>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120430/files/
echo [17] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120430>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120069/files/
echo [18] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120069>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121080/files/
echo [19] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121080>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120884/files/
echo [20] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120884>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120825/files/
echo [21] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120825>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121129/files/
echo [22] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121129>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/085/files/
echo [23] Ja hem donat permisos 777 al directori files de 085>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/105/files/
echo [24] Ja hem donat permisos 777 al directori files de 105>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/penyagolosanord/files/
echo [25] Ja hem donat permisos 777 al directori files de penyagolosanord>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121270/files/
echo [26] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121270>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120640/files/
echo [27] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120640>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/033/files/
echo [28] Ja hem donat permisos 777 al directori files de 033>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120748/files/
echo [29] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120748>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L05120003/files/
echo [30] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L05120003>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121068/files/
echo [31] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121068>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120733/files/
echo [32] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120733>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120173/files/
echo [33] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120173>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L05120005/files/
echo [34] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L05120005>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120593/files/
echo [35] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120593>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120424/files/
echo [36] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120424>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120568/files/
echo [37] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120568>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01129023/files/
echo [38] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01129023>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120705/files/
echo [39] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120705>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120574/files/
echo [40] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120574>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121264/files/
echo [41] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121264>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/default/files/
echo [42] Ja hem donat permisos 777 al directori files de default>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L05120010/files/
echo [43] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L05120010>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121346/files/
echo [44] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121346>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120017/files/
echo [45] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120017>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121188/files/
echo [46] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121188>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120398/files/
echo [47] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120398>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120347/files/
echo [48] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120347>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121114/files/
echo [49] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121114>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120607/files/
echo [50] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120607>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121378/files/
echo [51] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121378>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L05120008/files/
echo [52] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L05120008>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120265/files/
echo [53] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120265>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120496/files/
echo [54] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120496>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120635/files/
echo [55] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120635>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120419/files/
echo [56] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120419>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120311/files/
echo [57] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120311>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120249/files/
echo [58] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120249>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120022/files/
echo [59] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120022>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120509/files/
echo [60] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120509>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L05120009/files/
echo [61] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L05120009>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120831/files/
echo [62] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120831>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120458/files/
echo [63] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120458>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120252/files/
echo [64] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120252>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120939/files/
echo [65] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120939>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120154/files/
echo [66] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120154>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120691/files/
echo [67] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120691>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121331/files/
echo [68] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121331>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120878/files/
echo [69] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120878>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120799/files/
echo [70] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120799>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121037/files/
echo [71] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121037>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120081/files/
echo [72] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120081>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120918/files/
echo [73] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120918>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121074/files/
echo [74] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121074>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L04120001/files/
echo [75] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L04120001>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120206/files/
echo [76] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120206>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120167/files/
echo [77] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120167>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121233/files/
echo [78] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121233>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120075/files/
echo [79] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120075>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/torreblanca/files/
echo [80] Ja hem donat permisos 777 al directori files de torreblanca>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120727/files/
echo [81] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120727>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120043/files/
echo [82] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120043>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120136/files/
echo [83] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120136>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121205/files/
echo [84] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121205>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01129018/files/
echo [85] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01129018>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121191/files/
echo [86] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121191>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121423/files/
echo [87] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121423>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120944/files/
echo [88] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120944>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120995/files/
echo [89] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120995>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/all/files/
echo [90] Ja hem donat permisos 777 al directori files de all>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120483/files/
echo [91] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120483>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120521/files/
echo [92] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120521>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120120/files/
echo [93] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120120>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120385/files/
echo [94] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120385>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120555/files/
echo [95] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120555>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/monzon/files/
echo [96] Ja hem donat permisos 777 al directori files de monzon>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121166/files/
echo [97] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121166>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120786/files/
echo [98] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120786>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120982/files/
echo [99] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120982>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121093/files/
echo [100] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121093>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121227/files/
echo [101] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121227>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120141/files/
echo [102] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120141>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120976/files/
echo [103] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120976>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120923/files/
echo [104] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120923>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121016/files/
echo [105] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121016>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121212/files/
echo [106] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121212>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120672/files/
echo [107] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120672>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120108/files/
echo [108] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120108>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121107/files/
echo [109] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121107>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120764/files/
echo [110] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120764>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/061/files/
echo [111] Ja hem donat permisos 777 al directori files de 061>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120516/files/
echo [112] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120516>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120580/files/
echo [113] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120580>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121325/files/
echo [114] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121325>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/132.old/files/
echo [115] Ja hem donat permisos 777 al directori files de 132.old>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120901/files/
echo [116] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120901>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01121153/files/
echo [117] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01121153>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L09999999/files/
echo [118] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L09999999>> resum_permisos-777-files.log
chmod -R 777 /var/www/html/sites/L01120038/files/
echo [119] Ja hem donat permisos 777 al directori files de L01120038>> resum_permisos-777-files.log

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES