Solventat el problema de sincronització de data i hora en una Raspberry Pi

Solventat el problema de sincronització de data i hora en una Raspberry Pi

En aquest article explique un problemeta que he tingut a la última versió de Raspberry Pi OS amb la sincronització de data i hora a la Raspberry Pi 2 i la solució.

Hui he volgut descarregar-me la última versió de Raspberry Pi OS, abans Raspbian i cremar-la a una tarjeta microSD perquè darrere de la tele, a casa, tinc una Raspberry que em funciona com a sistema multimèdia que agafa tota la informació del meu nuvolet domèstic i també com a ordinador que fa servir, com a pantalla, la pròpia televisió LG del menjador.

Doncs bé, m'he descarregat i he cremat la microSD però tenia un problemeta, l'hora i la data estava malament, per tant ni podia actualitzar-la amb raspi-config ni podia obrir cap pàgina web perquè el certificat deia que no era correcte, ja que detectava un problema amb la data.

Doncs bé, cercat per la xarxa he trobat la solució en aquest article https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=222236 del fòrum oficial del projecte Raspberry Pi.

Veuràs que tenia l'hora malament (és de vesprada i estem a 16 d'abril):

pi@raspberrypi:~ $ date
dv. de març 5 00:25:57 CET 2021

Doncs bé, ara si execute l'ordre timedatectl puc veure que el servei NTP està corrent, però per algun motiu no està sincronitzant bé:


pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
Local time: dv. 2021-03-05 00:30:55 CET
Universal time: dj. 2021-03-04 23:30:55 UTC
RTC time: n/a
Time zone: Europe/Madrid (CET, +0100)
System clock synchronized: no
NTP service: active
RTC in local TZ: no

I finalment, la solució ha segut instal·lar htpdate per a sincronitzar l'hora, ja que fa servir les capçaleres HTTP per a sincronitzar l'hora, no com el protocol NTP que fa servir un port propi:

pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install htpdate
S'està llegint la llista de paquets… Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat… Fet
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
htpdate
0 actualitzats, 1 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 0 no actualitzats.
S'ha d'obtenir 18,6 kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 60,4 kB d'espai en disc addicional.
Bai:1 http://mirror.sjc02.svwh.net/raspbian/raspbian buster/main armhf htpdate armhf 1.2.0-3 [18,6 kB]
S'ha baixat 18,6 kB en 1s (18,7 kB/s)
S'està seleccionant el paquet htpdate prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades… hi ha 98640 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a desempaquetar …/htpdate_1.2.0-3_armhf.deb…
S'està desempaquetant htpdate (1.2.0-3)…
S'està configurant htpdate (1.2.0-3)…
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/htpdate.service → /lib/systemd/system/htpdate.service.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES