Instal·lant el DNI Electrònic a Ubuntu 19.04 i 19.10

Instal·lant el DNI Electrònic a Ubuntu 19.04 i 19.10

Continuant amb les tasques de configuració d'entorns pel teletreball, ací un xicotet article sobre el DNIe al meu antic portàtil amb Ubuntu.

Primer de tot anem a veure si el sistema operatiu ha detectat el nostre tarjeter:

lsusb

I ara instal·larem pcscd, que és el servei que interpreta al xip del DNIe. També instal·larem pcsc-tools que són unes ferramentes per al lector:

sudo apt install pcscd pcsc-tools

I ara comprovarem que ens llegeix el nostre DNI Electrònic:

pcsc_scan

I veurem uns missatges a la terminal com mostra la següent imatge:
Instal·lant el DNI Electrònic a Ubuntu 19.04 i 19.10

A continuació instal·larem una llibreria opensc-pkcs11 que fa que funcione el xip de la tarjeta amb el navegador web:

sudo apt install opensc-pkcs11

I ara actualitzem la base de dades de mlocate amb:

sudo updatedb

Localitzarem la llibreria opensc-pkcs11.so amb:

locate opensc

I copiarem l'enllaç que ens mostra: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so .

I ara, necessitem carregar aquesta llibreria en el Mozilla Firefox. Aleshores, executem el Firefox i anem a Preferències + "Privacitat & Seguretat" + "Carregar dispositius de seguretat".

Li ficarem un nom representatiu (DNIe) i ficarem la ruta de la llibreria (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/opensc-pkcs11.so) tal i com mostra la següent imatge:
Instal·lant el DNI Electrònic a Ubuntu 19.04 i 19.10

Ara, per acabar, ens cal instal·lar el certificat d'arrel del DNIe pkcs1-sha256WithRSAEncryption que trobarem a la web del Cos Nacional de Policia, concretament en aquest enllaç:
Instal·lant el DNI Electrònic a Ubuntu 19.04 i 19.10

Descomprimirem el certificat (està en format ZIP), i el carregarem al Mozilla Firefox com a certificat d'entitat, i marcarem els dos checkbox que ens mostra. Pots veure un exemple a la següent imatge:
Instal·lant el DNI Electrònic a Ubuntu 19.04 i 19.10

Finalment, podem anar a la pàgina de la FNMT per tal de comprovar si ho tenim bé configurat. Ens demanarà que validem el nostre certificat amb una finestreta com la següent:
Instal·lant el DNI Electrònic a Ubuntu 19.04 i 19.10

I bé, això ja ho tens. Una vegada veurem una salutació en la web de la FNMT que ens mostra alguns detalls del nostre DNIe ja estem segurs de que està tot bé, i podem fer-lo servir per a identificar-nos a la gran majoria de Seus Electròniques i plataformes web de l'Administració.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES