Clonant l'estructura i dades d'una taula MySQL en una nova taula

Clonant estructura i dades d'una taula MySQL

En aquest xicotet article explique com he clonat una taula d'una base de dades MySQL per a fer proves sense alterar les dades de la taula original.

Accedim al servidor MySQL des de la terminal:

mysql -h SERVIDOR -u USUARI -p

Per motius de seguretat, no es recomana ficar la contrasenya en la terminal, és millor ficar-la quan nomès es mostren els asteriscs i no queda registrada al historial de la shell.

Una vegada dins del intèrpret de MySQL, selecciona la base de dades:

mysql> use LA TEUA BASE DE DADES

A continuació crea una nova taula on copiarem les dades de la_taula_original:

mysql> CREATE TABLE la_nova_taula_20_febrer_2020 LIKE la_taula_original;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

I finalment clonem les dades de la taula original la_taula_original a la nova taula la_nova_taula_20_febrer_2020:

mysql> INSERT INTO ayuntamientos_COPIA20febrero2020 SELECT * FROM ayuntamientos;
Query OK, 159 rows affected (0.00 sec)
Records: 159 Duplicates: 0 Warnings: 0

Ens ha copiat les 159 registres que teníem en la taula original, i ara ja podem fer els nostres desenvolupaments i canvis sense por a perdre la informació. I podrem restaurar les dades sempre que ho necessitem fàcilment fent el procès contrari.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES