Configurant Ubuntu 16.10 i Apache2 com a servidor web per a Drupal

Configurant Ubuntu 16.10 i Apache2 com a servidor web per a Drupal

He hagut d'instal·lar Ubuntu 16.10 per a que siga un servidor web Drupal. En aquest xicotet article m'he apuntat els passos i la configuració.

Per a començar, caldrà instal·lar els paquets necessaris per a la getsió d'un servidor web per al desenvolupament. He instal·lat composer, drush, apache2, mysql-server, tmux, htop i l'editor que vullgues. A OpenBSD treballe amb el bluefish, a FreeBSD i Windows descarregue el Komodo, i ací a Ubuntu veig el Visual Code Studio que és molt semblant.

Una vegada tenim tots els paquets que he mencionat, crearem el nostre Drupal descarregant-nos el drupal-project amb:

$~composer create-project drupal-composer/drupal-project:8.x-dev drupal-project --stability dev --no-interaction

A l'arrel del projecte, crearem el directori /config/sync:

mkdir config && mkdir config/sync

Ara hem de configurar el servidor web Apache2. El primer que farem serà canviar el "None" a "All" a la variable "AllowOverride". Farem primer:

$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo vim /etc/apache2/apache2.conf

Ara canviarem els "None" a "All" per exemple així:

Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted

Crearem el nostre virtual host "test1.org" a la ruta /etc/apache2/sites-available i, si no volem començar de zero, copiarem el fitxer 000-default.conf i l'anomenarem - per exemple - test1.org.conf amb:


ServerName test1.org
ServerAlias www.test1.org
ServerAdmin el_teu_correu@domini
DocumentRoot /var/www/html/test1.org/web
#
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

I ara l'habilitarem amb:

sudo a2ensite test1.org.conf

Afegirem també aquest nom de domini fictici al nostre fitxer /etc/hosts apuntant a 127.0.0.1 com apunta també el nom localhost.

I bé, finalment reiniciarem el servei per a que tots els canvis siguen actius:

sudo systemctl reload apache2

Ara crearem ràpidament la base de dades i l'usuari del nostre Drupal amb:

>CREATE DATABASE la_teua_bbdd CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
>GRANT ALL PRIVILEGES ON la_teua_bbdd.* TO '___'@'localhost' IDENTIFIED BY '___';
>flush privileges;

I ara ja podem esciure al nostre navegador l'adreça test1.org que ens hem inventat per a treballar, i ja veurem la pantalla principal d'instal·lació del Drupal, com mostra la següent captura de pantalla:
Configurant Ubuntu 16.10 i Apache2 com a servidor web per a Drupal

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES