Gestionar una autenticació bàsica HTTP a directoris d'un projecte web amb htpasswd

Gestionar una autenticació bàsica HTTP a directoris d'un projecte web amb htpasswd

Si volem tenir projectes webs o directoris a una intranet amb una autenticació bàsica, no cal configurar un projecte amb base de dades o un entorn que autentique contra un LDAP o altres sistemes, amb Apache Web Server tenim la utilitat que ens permet tenir directoris protegits, on la primera vegada que accedim ens demanarà les credencials, i si no les tenim no ens deixarà accedir.

Editarem el fitxer de configuració l'apache /etc/httpd/conf/httpd.conf/ i afegirem la següent directiva:


# AllowedOverride All
Allow from all
AuthType Basic
AuthName "Zona privada, introdueix la contrasenya."
AuthUserFile /ruta/del/meu/equip/.htpasswd
Require valid-user

Crearem un usuari i una contrasenya amb:

sudo htpasswd -c .htpasswd EL_TEU_USUARI

Per exemple:

sudo htpasswd -c .htpasswd admin

I el sistema ens demanarà que fiquem dues vegades la nostra contrasenya.

Això reescriurà el fitxer .htpasswd i finalment serà semblant a:

.htpasswd
joan:$apr1$e4GjIoS$s3RgkDFD91b0Ewr.Lw0GJ4

Aquest usuari i contrasenya es sobreescriurà al fitxer .htpasswd amb el nom d'usuari i la contrasenya de la restricció cifrada en format usuari:contrasenya.

Per seguretat: si treballes a un servidor on hi ha més usuaris accedint, és recomanable renombrar el fitxer .htpasswd per un fitxer que no siga fàcil de localitzar com .i9b2500, per exemple.

Finalment, necessitem aturar el servei de l'Apache i tornar-lo a arrancar-lo. Això ho farem amb:

sudo service httpd stop && sudo service httpd start

I ja, quan accedim al nostre directori web mitjançant un navegador web, veurem una pantalla semblant a:
Gestionar una autenticació bàsica HTTP a directoris d'un projecte web amb htpasswd

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES