Actualitzant Mantis Bug Tracker 1.5 a la versió 2.9

Actualitzant Mantis Bug Tracker 1.5 a la versió 2.9

Creem la base de dades:

CREATE DATABASE mantisbt_29_db DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
set old_passwords=2;
CREATE USER 'mantis29user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'la_teua_contrasenya';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mantisbt_29_db.* to 'mantis29user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'la_teua_contrasenya' with grant option;

Descarreguem la versió 2.9 de la web de Mantis Bug Tracker i la despleguem al servidor.

Comencem el procés d'actualització amb http://el_nou_mantis/admin/install.php

No es recomanable modificar el fitxer config_defaults_inc.php propi de Mantis, ja que per a pròximes actualitzacions podem tenir problemes d'estructura de dades o de noves funcionalitats que no estàn en eixe antic fitxer. Afegirem la nova configuració al fitxer config/config_inc.php on es podem ficar les nostres personalitzacions:


$g_validate_email = OFF; /* ___SEPAM abans estava a "ON"___ */
$g_limit_email_domains = OFF; /* ___SEPAM___ */
$g_email_receive_own = ON; /* SEPAM - els usuaris rebran emailis de les seues propies accions*/
$g_webmaster_email = 'UN_CORREU_ELECTRONIC'; /* ___SEPAM___ */
$g_from_email = 'UN_CORREU_ELECTRONIC'; /* ___SEPAM___ */
$g_from_name = 'Incidencias SEPAM'; /* ___SEPAM___ */
$g_return_path_email = 'UN_CORREU_ELECTRONIC'; /* ___SEPAM___ */
$g_log_destination = 'file:/tmp/mantisbt.log'; /* SEPAM */
$g_log_level = LOG_EMAIL; /* SEPAM */
$g_use_ldap_email = ON; /* ___SEPAM___ */
$g_ldap_uid_field = 'sAMAccountName'; /* ___SEPAM___ */
$g_ldap_bind_passwd = 'UNA_CONTRASENYA'; /* ___SEPAM___ */
$g_ldap_bind_dn = 'cyrus@dipcas.es'; /* ___SEPAM___ */
$g_ldap_root_dn = 'ou=usuarios,dc=dipcas,dc=es'; /* ___SEPAM___ */
$g_ldap_server = '192.168.6.69'; /* ___SEPAM___ */
/* $g_login_method = MD5; */ /* ___SEPAM___ */
$g_login_method = LDAP; /* ___SEPAM___ */
$g_datetime_picker_format = 'DD-MM-Y HH:mm'; /* ___SEPAM___ */
$g_complete_date_format = 'd-m-Y H:i T'; /* ___SEPAM___ */
$g_normal_date_format = 'd-m-Y H:i'; /* ___SEPAM___ */
$g_short_date_format = 'd-m-Y'; /* ___SEPAM___ */
$g_show_avatar = OFF; /* ___SEPAM A l'antic MantisBT el teniem activat mostrant les cares. "ON".___ */
$g_enable_project_documentation = ON; /* ___SEPAM___ */
$g_window_title = 'Incidencias SEPAM'; /* ___SEPAM___ */
$g_default_language = 'spanish'; /* ___SEPAM___ */
$g_smtp_host = 'smtp.dipcas.es'; /* ___SEPAM___ */

Instal·lem el plugin Email Reporting (versió EmailReporting v0.10.0) per a publicar incidències a Mantis Bug Tracker via correu electrònic. La url del plugin és: http://www.mantisbt.org/wiki/doku.php/mantisbt:emailreporting
Descompromim el plugin a la ruta /plugins

Configurem la pàgina principal per a que mostre el llistat d'inciències, i no la pàgina de resums d'incidències d'usuari. Aleshores, editem el fitxer config_defaults_inc.php i on diu: "$g_default_home_page = 'my_view_page.php';" afegirem el següent:


$g_default_home_page = 'view_all_bug_page.php';

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES