Modificant les notificacions per correu electrònic de Mantis Bug Tracker

Modificant les notificacions per correu electrònic de Mantis Bug Tracker

Al treball, ja tenim en producció el Mantis Bug Tracker per a més de 600 usuaris. És molt eficient treballar amb un gestor d'incidències enlloc de, exclusivament, per telèfon i correu electrònic.

Per defecte, el gestor d'incidències Mantis Bug Tracker envia una notificació als nostres usuaris amb rol 'desenvolupador' però on es mostra molta informació tècnica que no fem servir als nostres projectes. Un exemple d'aquestos correus farragosos és el de la següent imatge:

Modificant les notificacions per correu electrònic de Mantis Bug Tracker

Ara, volem fer algunes modificacions al comportament de les notificacions per correu electrònic per a que siguen correus més senzills i amb menys informació.

Per a modificar aquestos correus, editarem el fitxer ./core/email_api.php, nomès caldrà modificar la funció:

/**
* Build the bug info part of the message
* @param array $p_visible_bug_data Bug data array to format.
* @return string
*/
function email_format_bug_message( array $p_visible_bug_data ) {
.
.
.

Bàsicament hem comentat aquells camps i paràmetres (i separadors "======") que no necessitem per tal d'obtenir uns correus finals més senzills i minimalistes.

Nosaltres hem deshabilitat la visualització del resumen (ja que és l'assumpte dels correus i és redundant també ficar-ho al cos del correu), la reproductibilitat, la severitat i prioritat (que no les fem servir), l'estat i l'ID de l'assistència, etc. Nomès volem mostrar la informació realment útil per als usuaris que gestionen i fan servir el nostre gestor d'incidències.

A banda de la funció abans esmentada, també ens caldrà modificar la funció següent comentant les línies segons les nostres necessitats:

/**
* Build the bug raw data visible for specified user to be translated and sent by email to the user
* (Filter the bug data according to user access level)
* return array with bug data. See usage in email_format_bug_message(...)
* @param integer $p_user_id A user identifier.
* @param integer $p_bug_id A bug identifier.
* @param string $p_message_id A message identifier.
* @return array
*/
function email_build_visible_bug_data( $p_user_id, $p_bug_id, $p_message_id ) {
.
.
.

Jo el que faig és crear-me dos usuaris de prova, un que publique i un altre és responsable d'eixe projecte, i aleshores vaig veient com són els correus que es van generant.

I amb això ja ho tenim. Finalment, quan un usuari 'informador' publique un nou ticket al gestor d'incidències Mantis Bug Tracker, els nostres usuaris 'desenvolupadors' rebran els correus així:

Modificant les notificacions per correu electrònic de Mantis Bug Tracker

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES