Mètode Toplevel() per obrir noves finestres a la nostra aplicació Tkinter

Hacker

Tal com s'explica a http://effbot.org/tkinterbook/toplevel.htm , quan volem obrir noves finestres que siguen tancades si es tanca l'aplicació, farem ús del métode Toplevel() del tkinter. Ací un exemple:


#fiquem a una sola tupla el resultat del SELECT i enmagatzenem el telèfon i el nom de la EELL
resultatMostrarTelefon = resultado[0]
variable_telefon = resultatMostrarTelefon[2]
variable_nomeell = resultatMostrarTelefon[1]

finestraTelefon = Toplevel()
finestraTelefon.attributes('-topmost', 1)
finestraTelefon.geometry('500x100+700+300')
finestraTelefon.title('Telèfon de ' + variable_nomeell)
labelTelefono = Label(finestraTelefon, text=variable_telefon, font=('times', 30, 'bold'))
labelTelefono.grid(row=0)
#finestraTelefon.mainloop()

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES