Instal·lant un entorn complet web a un VPS econòmic d'OVH

Instal·lant un entorn complet web a una VPS econòmica d'OVH

Avui he contractat un VPS, un servidor virtual complet, a OVH i ara tocarà provar-ho un parell de mesos, he decidit la contractació mensual i aleshores puc anar-me'n quan em done la gana. Són 4'80 EUR al mes. A la seua web teniu les tarifes i resta de serveis que ofereixen. Actualment estic a 1&1 i durant anys nomès he experimentat un problema greu però en general estic content. Però ara necessitava provar un nou servei.

El més guai és que et registres en dos minuts, pagues via Paypal i pots seleccionar un servidor Debian (7, 8 o 9), Ubuntu, Linux Arch, etc... i distints CMS's preinstal·lats. Al moment, ja tenia la meua Debian GNU/Linux 9 funcionant i m'han passat la meua contrasenya de l'usuari root. 2 Gb de RAM i 10 Gb de disc SSD tot per a mi.

Aleshores, he decidit instal·lar-me un Nginx, un MariaDB i muntar un parell de sites com a virtua-hosts a Nginx, amb Drupal.

Instal·lem algunes utilitats i serveis per al servidor web:
apt-get install tmux htop nmap
apt-get install nginx
apt-get install mysql-server
apt-get install php php7.0-fpm

Configure el php.ini a /etc/php/7.0/cli/php.ini i on diu ;cgi.fix_pathinfo=1, ficarem:


cgi.fix_pathinfo=0

Ja tinc al Debian instal·lada en pocs segons:

M'agrada l'htop perquè em mostra de millor manera que el clàssic top la informació que necessite: càrrega de la CPU, memòria RAM disponible i memòria RAM utilitzada, la memòria Swap, un sumatori de totes les tarees actuals i de la càrrega de processador, el uptime, etc... i, com al top, puc matar i buscar processos fàcilment. Ací al VPS d'OVH em donen 2G de RAM al meu servidor, no està gens malament:

I ara toca configurar Nginx i crear-me uns virtual hosts que comprenguen el PHP. Ací el Virtual Host "drupal.joancatala.net":


# Virtual Host configuration for example.com
#
# You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that
# to sites-enabled/ to enable it.
#


server {
listen 80;
listen [::]:80;


server_name drupal.joancatala.net;


root /var/www/html/drupal.joancatala.net;
index index.php;


location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}


# pass PHP scripts to FastCGI server
#
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;


# With php-fpm (or other unix sockets):
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
# With php-cgi (or other tcp sockets):
#fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}


}

Hem cree una base de dades MySQL per al Drupal:

Ara, crearem la base de dades de MariaDB amb:


MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE drupal1_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin ;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON drupal1_db.* TO drupal@localhost IDENT IFIED BY 'PASSWORD';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Com sempre, reiniciarem serveis i ja ho tenim:

systemctl restart php7.0-fpm
systemctl restart nginx

I en principi ja està. A partir d'ara analitzaré un poc el funcionament i rendiment, hem crearé alguns subdominis més i alguns correus, i treuré conclusions i comparatives tipo "1&1 vs. OVH".

Espere que trobeu inspirador i útil aquest article, el Programri Lliure és molt ric i ens ajuda a millorar el món, perquè sense llibertat d'informació, no hi haurà llibertat d'expressió i de moviment.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES