Instal·lació del sistema de tiquets OsTicket versió 1.10.4 a FreeBSD

Instal·lació del sistema de tiquets OsTicket versió 1.10.4 a FreeBSD 11

Una de les coses que tenia pendents era instal·lar OsTicket i provar-ho. Com tinc una Raspberry Pi 2 amb FreeBSD 11-CURRENT per a Arm sempre connectada, avui m'he ficat mans a l'obra.

Primer de tot, anirem a la pàgina oficial de OsTicket i des dels enllaços de l'àrea de descàrregues ens descarregarem la última versió:

wget http://osticket.com/download/go?dl=osTicket-v1.10.4.zip

Al primer pas de la instal·lació veurem les llibreries que tenim instal·lades, les llibreries que ens falten i les llibreries que, de manera extra, ens recomana el sistema d'OsTicket:

Instal·lació del sistema de tiquets OsTicket versió 1.10.4 a FreeBSD 11

Anirem a buscar aquestes llibreries de PHP per tal de fer la instal·lació. A FreeBSD busquem, per exemple la llibreria PHP-IMAP així:

# pkg search php | grep imap
php56-imap-5.6.36_1 The imap shared extension for php
php70-imap-7.0.31 The imap shared extension for php
php71-imap-7.1.20 The imap shared extension for php
php72-imap-7.2.8 The imap shared extension for php

Com que jo tinc la versió 5.6:

# php --version
PHP 5.6.35 (cli) (built: Apr 10 2018 01:16:49)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

Anem a buscar totes les llibreries necessàries i instal·lem:

# pkg install php56-imap
# pkg install php56-dom
# pkg install php56-mbstring
# pkg install php56-phar
# pkg install php56-pecl-intl

I ara reiniciem el motor ftp de PHP:

# service php-fpm restart
Performing sanity check on php-fpm configuration:
[17-Aug-2018 09:13:36] NOTICE: configuration file /usr/local/etc/php-fpm.conf test is successful


Stopping php_fpm.
Waiting for PIDS: 620.
Performing sanity check on php-fpm configuration:
[17-Aug-2018 09:13:37] NOTICE: configuration file /usr/local/etc/php-fpm.conf test is successful


Starting php_fpm.
#

I ja tenim prou avançat el tema com ens mostra la primera pantalla de l'instal·lador del OsTicket. Jo he instal·lat els requeriments, però no he volgut instal·lar també les recomanacions perquè anem a fer proves nomès.

Instal·lació del sistema de tiquets OsTicket versió 1.10.4 a FreeBSD 11

Ara anem a crear la base de dades MySQL amb mysqladmin create:

# mysqladmin create os_ticket -h localhost -u root -p
Enter password:

Ara accedim al intérprete de MySQL i crearem el nostre usuari amb tots els permissos (consulta, inserció, creació, eliminació) al nostre usuari a totes les taules de la base de dades os_ticket:

GRANT ALL PRIVILEGES ON os_ticket.* to 'usuari_osticket'@'%' IDENTIFIED BY 'el_password';

Una vegada ja tenim creada la base de dades i l'usuari principal de MySQL configurat, procedirem a fer la instal·lació. El primer que cal fer és crear el fitxer de configuració amb permissos chmod 0666 per a que OsTicket puga escriure les dades:

# cp include/ost-sampleconfig.php include/ost-config.php

Introduïm les dades de la base de dades, l'usuari administrador i contrasenya del nostre sistema de tickets, etc, i en pocs segons ja ho tenim instal·lat.

Instal·lació del sistema de tiquets OsTicket versió 1.10.4 a FreeBSD 11

Finalment tornem a configurar els permissos del fitxer de configuració per seguretat, tal i com ens indica el sistema d'instal·lació:

# chmod 0644 include/ost-config.php

I ja ho tenim. Ja podem accedir a la part pública o a la part privada del panel de control per administrar tot el sistema de tickets:

Instal·lació del sistema de tiquets OsTicket versió 1.10.4 a FreeBSD 11

Per cert, a la web del projecte OsTicket, tenen un fòrum de la comunitat per a problemes i dubtes sobre la instal·lació i administració del programari. La url és http://osticket.com/forum/

Espere que trobes útil aquest article, i que et motive a compartir els teus trucs i coneixements i experiments amb el Programari Lliure. La Comunitat del Programari Lliure et necessita! :-)

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES