Instal·lació de Moodle 3.0.2+ amb Nginx a FreeBSD 10.2

Hacker

Moodle és un gestor de continguts molt gran amb prou dependències de programari, especialment llibreries de PHP i molta memòria. Aleshores, caldrà que el teu servidor estiga ben ample d'espai i de memòria.

Moodle a FreeBSD

A FreeBSD, hem instal·lat el servidor web nginx, perquè és més lleuger i ràpid que l'Apache. Actualment d'Nginx a FreeBSD és la nginx-1.8.0_3,2 i podem instal·lar-ho amb:


pkg install nginx

A continuació, caldrà instal·lar PHP i totes les extensions que demana Moodle. Ho fem amb:


pkg install php55-zlib php55-zip php55 mod_php55 php55-json php55-pdo_mysql php55-mysql php55-mysqli php55-ctype php55-gd php55-simplexml php55-dom php55-hash php55-mbstring php55-openssl php55-tokenizer php55-xmlrpc php55-soap php55-opcache

Al servidor de MySQL, ens caldrà crear una nova base de dades, un usuari que puga escriure a totes les taules i donar-li permisos:


MySQL [(none)]> CREATE TABLE la_teua_bbdd;
MySQL [(none)]> set old_passwords=2;
MySQL [(none)]> CREATE USER 'el_teu_usuari'@'%' IDENTIFIED BY 'blablabla';
MySQL [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON el_teu_usuari.* TO 'la_teua_bbdd'@'%';

I ara caldrà fer la instal·lació tal i com es fa a l'estil de Moodle.

Moodle a FreeBSD

Moodle a FreeBSD

Moodle a FreeBSD

Això és tot, espere que aquest article et siga útil i et motive a compartir les teues experiències, errades i trucs amb el Programari Lliure.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES