Gestionant projectes Drupal des del terminal sense fer cap click amb Drush

Gestionant projectes Drupal des del terminal sense fer cap click amb Drush

Si treballar amb projectes Drupal és molón, treballar directament des de les ordres Drush a la terminal és lo màxim de la Galàxia. En aquest article t'explique breument algunes ordres bàsiques per a llistar mòduls, per a crear usuaris, per a instalar nous mòduls i activarlos o per a crear, de zero, tota una web Drupal sense fer un sol click, nomès des de la terminal.

El primer de tot que podem fer és informar-nos sobre quins sites tinc configurats, en cas de tenir el fitxer .drush/aliases.drushrc.php, i ho podem fer amb:

(uiserver):u58642300:~$ /usr/bin/php5.5-cli ./drush sa
@benicass.im
@goliatrats
@jcatala
@none

Com veus, tinc tres projectes Drupal. Aleshores, ara ja podem començar a treure-li partit a cadascun d'aquestos.

Per a veure quins mòduls tinc:

$ /usr/bin/php5.5-cli ./drush @jcatala pm-list --type=Module

Per a veure veure quins themes tinc instal·lat:

$ /usr/bin/php5.5-cli ./drush @jcatala pm-list --type=Theme

Si vull descarregar mòduls i habilitar-los, directement dels respositoris de Drupal:

$ /usr/bin/php5.5-cli ./drush @jcatala dl nom_del_modul
$ /usr/bin/php5.5-cli ./drush @jcatala en nom_del_modul -y

INSTAL·LANT UN DRUPAL DE ZERO AMB DRUSH

Descarreguem Drupal amb la següent ordre, que el descomprimirà al directori 'drupal' i nosaltres el reanomenarem "elmeuprojecte.com":

$ /usr/bin/php5.5-cli ./drush dl drupal --drupal-project-rename=elmeuprojecte.com

cd elmeuprojecte.com/

$ /usr/bin/php5.5-cli ../drush site-install standard --db-url='mysql://usuari:contrasenya@servidor/nom_base_de_dades' --account-mail=joan@riseup.net --account-pass=1234 --account-name='administrador' --site-name=ElMeuProjecte

Instal·lem els mòduls més comuns (ctools, views, token, pathauto, libraries, colorbox, views_slideshow...) amb:

/usr/bin/php5.5-cli ./drush @mejorara dl ctools views token pathauto libraries colorbox views_slideshow
/usr/bin/php5.5-cli ./drush @mejorara en ctools views token pathauto libraries colorbox views_slideshow -y

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES