Formatejant targetes MicroSD de la GoPro o Raspberry a FreeBSD

Formatejant targetes MicroSD de la GoPro o Raspberry a FreeBSD

En aquest article intentaré explicar breument els passos a seguir per tal de formatejar les targetes MicroSD quan tenim algun problema o si volem canviar el format.

Doncs bé, el primer pas que farem serà destruir totes les dades de la targeta MicroSD amb:


[root@201 /usr/home/joan]# dd if=/dev/zero of=/dev/da0 bs=2m count=1
1+0 records in
1+0 records out
2097152 bytes transferred in 2.504638 secs (837307 bytes/sec)
[root@201 /usr/home/joan]#

Si tenim l'error dd: /dev/adN: Operation not permitted és perquè la protecció GEOM està bloquejant l'escriptura a l'MBR de la MicroSD. Per a trencar aquesta protecció farem:


sysctl kern.geom.debugflags=0x10

Ara, anem a donar-li un format de FAT32 a la MicroSD amb la següent ordre:


[root@201 /usr/home/joan]# newfs_msdos -F32 /dev/da0
newfs_msdos: trim 51 sectors to adjust to a multiple of 63
/dev/da0: 62318592 sectors in 973728 FAT32 clusters (32768 bytes/cluster)
BytesPerSec=512 SecPerClust=64 ResSectors=32 FATs=2 Media=0xf0 SecPerTrack=63 Heads=255 HiddenSecs=0 HugeSectors=62333901 FATsecs=7608 RootCluster=2 FSInfo=1 Backup=2
[root@201 /usr/home/joan]#

Una vegada ha acabat, muntem la MicroSD


[root@201 /usr/home/joan]# mount -t msdosfs -o large /dev/da0 /mnt/

Ara veurem que efectivament tenim la nostra MicroSD formatejada i amb la capacitat que li correspon:


[root@201 /usr/home/joan]# df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0p2 285G 72G 190G 28% /
devfs 1,0K 1,0K 0B 100% /dev
/dev/da0 30G 96K 30G 0% /mnt
[root@201 /usr/home/joan]#

Així podem ja fer-li un formateig a moltes targetes MicroSD o SD ràpidament. Espere que aquest article et siga útil i et motive a compartir els teus coneixements també.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES