Configurar una portada alternativa en Moodle

Hacker

En Moodle podemos tener una portada personalizada con Flash, XHTML o Drupal, por ejemplo, donde mostraremos la información que queramos, ya sea de Moodle o no.

Para ello, hay una tabla llamada mdl_config con un valor alternateloginurl y para tener una portada distinta a la que Moodle ofrece por defecto.

Si tienes una página "mi_portada.html" que quieres que sea la alternativa de Moodle, pondremos:


mysql> update mdl_config set value="mi_portada.html" WHERE name="alternateloginurl";
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES