Configurar les url netes de Drupal a un servidor NGINX

Hacker

El servidor NGINX no entén les directives del fitxer .htaccess, aleshores si vols prescindir de l’Apache i usar NGINX al teu servidor no et funcionaran les url netes.

Per defecte, amb NGINX tenia la següent configuració:


server {
server_name _;
root /var/www/html;

location / {
try_files $uri @rewrite;
}

location @rewrite {
rewrite ^/(.*)$ /index.php;
}

I mirant els fòrums de Drupal, he trobat la solució ràpidament al comentari següent: http://ift.tt/1t8zrqU , he fet copiar&pegar, literalment, aleshores finalment, tinc a la meua configuració de NGINX:


server {
server_name _;
root /var/www/html;

location / {
# This is cool because no php is touched for static content
try_files $uri @rewrite;
}
location @rewrite {
# Some modules enforce no slash (/) at the end of the URL
# Else this rewrite block wouldn't be needed (GlobalRedirect)
rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1;
}

He reiniciat el servidor NGINX i ha funcionat a la perfecció.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES