Configurar i18n amb valencià i 'va', enlloc de català i 'ca'

Hacker
mysql> select * from locales_meta;
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | locale | name    | enabled | isdefault | plurals | formula |
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | en   | English  |    0 |     0 |    0 |     | 
 | ca   | Valencià  |    1 |     1 |    2 | ($n!=1) | 
 | es   | Castellano |    1 |     0 |    2 | ($n!=1) | 
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 3 rows in set (0.00 sec)
 mysql> 


 mysql> update locales_meta set locale='ca' where locale='va';
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
 mysql> select * from locales_meta;
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | locale | name    | enabled | isdefault | plurals | formula |
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 | en   | English  |    0 |     0 |    0 |     | 
 | va   | Valencià  |    1 |     1 |    2 | ($n!=1) | 
 | es   | Castellano |    1 |     0 |    2 | ($n!=1) | 
 +--------+------------+---------+-----------+---------+---------+
 3 rows in set (0.00 sec)
 mysql>

I ara a totes les altres taules:

 mysql> update i18n_variable set language='va' where language='ca';

 mysql> update i18n_node set language='va' where language='ca';

 mysql> update locales_target set locale='va' where locale='ca';

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES