Configurant Exim4 per a enviar correus amb el SMTP de Riseup.net

Hacker

Riseup.net SMPT Exim Debian GNU/Linux
Si es dóna el cas de que vols tenir un MTA que envia correus a internet mitjançant el SMTP de Riseup.net, aquest article et pot ajudar. Si el vols per a usar un STMP distint, també et pot valer, simplement modifica les teues credencials i servidor.

Executarem:


dpkg-reconfigure exim4-config

I ara seguim els següents punts:

- Elegim "correu via un smarthost, rebut via SMTP o fetchmail"
- Ara el "Nom del sistema de correu" serà: riseup.net
- Ara fiquem "127.0.0.1" per a les "Adreces IP que escolten les connexions SMTP"
- Deixem buit el camp de "altres destinacions que accepten correu"
- Deixem buit el camp de "Relay de email"
- Ara fiquem mail.riseup.net com a servidor del nostre smarthost
- Ara diem "NO" per a "Amagar les capçaleres dels correus"
- Li diem "SÍ" a "Mantindre consultes-DNS mínimes (dial-on-Demand)
- Ara diem "format mbox a /var/mail"
- Finalment diem "NO" en "Separar els mails en fitxers xicotets"

Ara editarem el fitxer de configuració de l'Exim4 /etc/exim4/passwd.client on li direm el nostre servidor SMTP, usuari (el teu compte de riseup) i la contrasenya.

Si el teu correu és "pardalet@riseup.net" i la contrasenya "hola8", el teu fitxer haurà de tenir les següents línies:


# password file used when the local exim is authenticating to a remote
# host as a client.
#
# see exim4_passwd_client(5) for more documentation
#
# Example:
### target.mail.server.example:login:password

mail.riseup.net:pardalet:hola8

I ja està funcionant.

Si ara vols fer alguns canvis, pots reiniciar el servi amb els tres següents comandos:


update-exim4.conf;
invoke-rc.d exim4 restart;
exim4 -qff;

I això és tot.

Per cert, una nota aclaratòria sobre Riseup.net: Riseup és un projecte no comercial. Si vols fer-lo servir per a enviar molts molts correus (milers...) necessitaràs primer demanar permís als administradors del projecte mail-help@riseup.net.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES