Cómo descargar directorios de un sitio FTP con wget

Hacker

Olvídate del panel de control de tu hosting, olvídate del gFtp, olvídate del Filezilla u otros clientes de transferencia FTP. Con la aplicación wget existente en todos los entornos de tipo UNIX, podemos descargar un fichero o varios, o un directorio o varios directamente ejecutando una sóla orden:


wget -r -q -b -P /destino ftp://tu-dominio.net --ftp-user=tu-usuario --ftp-password=tu-contraseña

Por ejemplo, vamos a imaginar que nuestro FTP se llama xyz.net, tu usuario es "fulano" y tu contraseña "123". Pues bien, para descargar todo tu FTP donde tienes todos tus datos remotos ejecutarás la orden:


wget -r -q -b -P /home/fulano/miftp ftp://xyz.net --ftp-user=fulano --ftp-password=123

Donde:

-r: orden recursiva (Se lo bajará todo lo que pille dentro)
-q: quiet/silencioso (No imprime nada por pantalla)
-b: background (Nos devuelve el prompt)
-P: directorio (Donde guardaremos los datos)
–ftp-user=: usuario FTP
–ftp-password=: contraseña FTP

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES