Apunts Shells scripts

Hacker

Estic fent el programeta que controla un xicotet menú d'administració i monitorització bàsica de preeadmin de l'Administració Electrònica del treball:


#
# Programeta en Bash que mostra un menú amb les operacions rutinàries
# per l'administració i monitorització dels servidors de la Plataforma Electrònica.
#
# 16/06/2010 joan catala piñon
#

clear;
echo "******************************************************************************";
echo "Asessorament a Municipis (SEPAM) Diputació de Castelló"
echo "******************************************************************************";
echo;echo;echo;
echo "Menú d'Administració Plataforma Administració";
echo "-----------------------------------------------";
echo " 1 - Reiniciar Apache"
echo " 2 - Reiniciar Tomcat (everis)"
echo " 3 - Reiniciar Tomcat (guadaltel)"
echo " 4 - Veure logs Tomcat (everis) en temps real"
echo " 5 - Veure logs Tomcat (guadaltel) en temps real"
echo " 6 - Serveis"
echo " 7 - Reiniciar la máquina"
echo " 8 - Salir"
echo;echo;
echo -n "Tria l'opció: "
read opcio;

if [ $opcio !-eq 1]; then
echo "NO ES 1";
fi

#OPCIÓ 1
if [ $opcio -eq 1 ]; then
echo "Has triat reiniciar apache";
#vuze;
echo "Pulsa cualquier tecla para continuar...";
read x;
sh menu;

#OPCIÓ 2
elif [ $opcio -eq 2 ]; then
echo "Has triat reiniciar tomcat (everis)";
#vuze;
echo "Pulsa cualquier tecla para continuar...";
read x;
sh menu;

#OPCIÓ 3
elif [ $opcio -eq 3 ]; then
echo "Has triat reiniciar tomcat (gadaltel)";
#vuze;
echo "Pulsa cualquier tecla para continuar...";
read x;
sh menu;

#OPCIÓ 4
elif [ $opcio -eq 4 ]; then
echo "Has triat veure logs del tomcat (everis) en temps real";
#vuze;
echo "Pulsa cualquier tecla para continuar...";
read x;
sh menu;

#OPCIÓ 5
elif [ $opcio -eq 5 ]; then
echo "Has triat veure logs del tomcat (gudaltel) en temps real";
#vuze;
echo "Pulsa cualquier tecla para continuar...";
read x;
sh menu;

#OPCIÓ 6
elif [ $opcio -eq 6 ]; then
echo "Has triat veure els serveis";
top;
sh menu;

#OPCIÓ 7
elif [ $opcio -eq 7 ]; then
echo "Has triat reiniciar.";
#vuze;
echo "Pulsa cualquier tecla para continuar...";
read x;
sh menu;

#OPCIÓ 8
elif [ $opcio -eq 8 ]; then
echo "Has eixit correctament de l'aplicació.";
#vuze;
exit;

#ACABEM LES RUTINES
fi

 

A continuació vaig apuntant cosetes:

* el OR es fa amb ||
* el AND es fa amb &&

Comparacions:
-eq equal to
-ne not equal to
-lt less than
-le less than or equal to
-gt greater than
-ge greater than or equal to

Enllaços interessants:

http://www.dreamsyssoft.com/unix-shell-scripting/advanced-tutorial.php

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES