Al meu treball

Hacker

Xarxa


joan@debianjoan:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 172.21.38.23
netmask 255.255.0.0
network 172.21.0.0
broadcast 172.21.255.255
gateway 172.21.1.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 172.21.10.1
dns-search dipcas.es

El sources list de la meua Debian GNU/Linux


joan@debianjoan:~$ cat /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ lenny main non-free
deb http://ftp.es.debian.org/debian/ lenny contrib
deb http://getswiftfox.com/builds/debian unstable non-free
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
deb http://security.debian.org/ lenny/updates contrib non-free main

Impressores

impressora b/n:
lpd://172.21.38.201
LexmarkT640

impressora color:
lpd://172.21.38.201
LexmarkC80n

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES