Administrar FreeBSD a una LAN o WAN darrere d'un tallafocs

Administrar FreeBSD a una LAN o WAN darrere d'un tallafocs

Si tens una maquineta FreeBSD a una xarxa LAN o WAN amb tallafocs, pots configurar el proxy amb les shells csh or tcsh, editant el fitxer: /etc/csh.cshrc amb la següent configuració:

setenv HTTP_PROXY http://web-proxy.xxxxxx.com:8080
setenv HTTPS_PROXY https://web-proxy.xxxxxx.com:8080

Si fas servir la shell sh, pots configurar el teu proxy editant /etc/profile amb la següent configuració:

export HTTP_PROXY http://web-proxy.xxxxxx.com:8080
export HTTPS_PROXY https://web-proxy.xxxxxx.com:8080

Aquestes configuracions són vàlides tant si tenim FreeBSD instal·lat a una màquina física o tenim una màquina virtualitzada a un Oracle VM Virtual Box.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.