Actualitzant a FreeBSD 13-CURRENT la Raspberry amb amb dos discs sincronitzats de 4TB

Actualitzant a FreeBSD 13-CURRENT la Raspberry amb amb dos discs sincronitzats de 4TB

Ara fa dos anys de quan vaig decidir deixar d'usar núvols comercials i controlar la meua informació a casa amb una Raspberry i em vaig muntar un dock amb dos discs d'1 Terabyte amb FreeBSD 11-STABLE. I ja tocava actualitzar.

La idea és la mateixa, tenir un servidor UNIX a internet 24x7 i on els dos dics, ara de 4 Terabytes, es sincronitzen cada dia per a, quan es trenque el disc 1, puga reemplaçar-lo fàcilment i sense mal de caps.

Doncs bé, he descarregat FreeBSD 13-CURRENT per a processadors arm, des del servidor oficial de FreeBSD, i he cremat una MicroSD per a començar la instal·lació dels dos discs. Al Wiki de FreeBSD hi ha uns enllaços més fàcils de localitzar per a les distintes versions de les Raspberry i les distintes versions del sistema operatiu FreeBSD.

Actualitzant a FreeBSD 13-CURRENT la Raspberry amb amb dos discs sincronitzats de 4TB

La Raspberry arranca i ja tinc la 13-CURRENT:

joan@paiporta:~ $ uname -a
FreeBSD paiporta.strangled.net 13.0-CURRENT FreeBSD 13.0-CURRENT r344648 GENERIC arm

Faig una actualització de les fonts pkg update i ara instal·le:

pkg install tmux nmap rsync samba48

A continuació, cal configurar la maquineta de tal manera que em done sempre la IP 192.168.1.X,

# Configuracio de la xarxa
ifconfig_ue0="inet 192.168.1.X netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="192.168.1.1"


# Habilitem el NFS
rpcbind_enable="YES"
nfs_server_enable="YES"
mountd_enable="YES"
mountd_flags="-r"


# Habilitem el servidor Samba
samba_server_enable="YES"

Ara, cal crear els directoris disc1 i disc2 com a punts de muntatge dels dos discs de 4TB:

mkdir /mnt/disc1
mkdir /mnt/disc2

I, per tal de que la Raspberry Pi els munte a l'arrencar el sistema, afegirem les següents línies al Crontab de la màquina:

@reboot mount /dev/da0 /mnt/disc1
@reboot mount /dev/da1 /mnt/disc2

Ara reiniciem la màquina per a provar si ja ens està muntant els dos discos:

joan@paiporta:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ufs/rootfs 29G 3.3G 23G 13% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/msdosfs/MSDOSBOOT 50M 16M 34M 33% /boot/msdos
tmpfs 50M 4.0K 50M 0% /tmp
/dev/da1 3.5T 1.2T 2.1T 37% /mnt/disc2
/dev/da0 3.5T 1.2T 2.1T 37% /mnt/disc1

I com podem veure a les dues últimes línies, ja tenim els dos discs muntats perfectament.

Finalment, afegirem una nova línia al Crontab (com a root, sempre) per a sincronitzar el disc1 amb el disc2, de tal manera que si jo fique un fitxer al disc1 es cree també al disc2, i si esborre un directori al disc1 també s'esborre al disc2. Ho farem amb:

# Sincronitzem els discos
0 07,23 * * * rsync -uarmzhP --delete /mnt/disc1/ /mnt/disc2/

I això és tot, ja tenim un FreeBSD 13-CURRENT funcionant perfectament a la Raspberry Pi 2 i amb dos discs muntats per a servir de núvol domèstic. Tenir un núvol segur a casa amb programari lliure és un exemple de soberania tecnològica.

Ara es pot compartir amb Samba, amb NFS, crear un FTPs, etc. Amb la potència de FreeBSD el meu anterior nuvolet amb FreeBSD 11-STABLE no m'ha fallat mai, i sempre l'he tingut 24x7 connectat, la veritat és que Raspberry és una meravella per a fer aquest tipus de serveris The Internet Of Things que s'està popularitzant cada vegada més i més.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

CONTRAST DE COLORS

Accessibilitat - Color Negre
Accessibilitat - Color Groc
Accessibilitat - Color Verd

Accessibilitat - Color Blau
Accessibilitat - Color Crema
Accessibilitat - Color Blanc

 

PORTADES ALTERNATIVES