Hacker Ací l'exemple:
Hacker
Hacker
Hacker He fet una segona moficació a l'anterior accés al sistema personalitzat i aquest e
Hacker Estic fent una web corporativa on diferents informàtics deixarem arxius a un repositori comú i també ens servirà com a plataforma informativa i de fòrum.
Hacker
Hacker
Hacker Vaig a escriure els passos que s'han de fer al Drupal 6.x per a tindre un projecte multilingüe, ja que a la rama 6.x les traduccions són prou diferentes que a la 4.x i la 5.x.
Hacker Ací aniré deixant trucs i scripts per muntar galeries automàtiques amb el projecte Flickr
Hacker Amb les següents línies podem desenvolupar diferents parts i pàgines segons la url activa: <?php $direccion = drupal_get_path_alias($_GET['q']); ???>
Subscribe to