Hacker En aquest article explicava com configurar el Mutt per a que envie corr
Hacker
Hacker Una utilitat per a Windows semblant a Crontab. En aquest exemple, execute la calculadora cada 2 minuts:
Hacker Títol alternatiu: Que no tot és GNU/Linux, collons!
Hacker Al igual que ja he explicat a distints articles sobre escriure en la llengua internacional esperanto a GNU/Linux, podem fer-ho molt fàcilment a FreeBSD i OpenBSD afegint la següent línia al fitxer
Hacker Per defecte, a FreeBSD tenim tres shells però no tenim la bash que generalment veiem preinstal·lada a qualsevol sistema GNU.
Hacker
Hacker
Hacker
Hacker
Subscriu-te a Joan Catala Piñon - Drupal