Solucionar error Unable to execute dex: java.nio.Buffer Overflow Exception

Hacker

M'eixia aquest error i a stackoverflow he vist les següents solucions que m'han funcionat per a l'eclipse:

* Right click your project → android tools → android support library.

i:

* First Right click on project and go to properties.
* Go to Java Build Path Screen (from left menu)
* Select Libraries Pane.
* Highlight Android dependencies
* Click Remove
* Click Ok.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

 

PORTADES ALTERNATIVES