Hacker El servidor web Apache té moltes posibilitats en la creació d'alias, redireccions, creació de entorns multisites amb els 'virtual hosts' i amb els fitxers .htaccess podem arribar a configurar un bo
Hacker
Hacker Afegint aquesta ordre al meu fstab tindré el repositori de la diputació de castelló al directori /home/joan/dipcas
Subscribe to