Detectant si el dispositiu té connexió a la xarxa i mostrem un missatget

Hacker

Al manifest necessitem els permisos de Internet i d'accès a l'estat d'internet:


android:name="android.permission.INTERNET">
android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE">

A la clase java afegim una funció de verificació:


public static boolean verificaConexion(Context ctx) {
boolean bConectado = false;
ConnectivityManager connec = (ConnectivityManager) ctx
.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
// No sólo wifi, también GPRS
NetworkInfo[] redes = connec.getAllNetworkInfo();
// este bucle debería no ser tan ñapa
for (int i = 0; i < 2; i++) {
// ¿Tenemos conexión? ponemos a true
if (redes[i].getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED) {
bConectado = true;
}
}
return bConectado;
}

Ara, inmediatament després del super.onCreate(savedInstanceState) afegim la verificació que en cas de ser TRUE mostra un missatge o TOAST:


if (!verificaConexion(this)) {
Toast.makeText(getBaseContext(),
"Comprueba tu conexión a Internet. Saliendo ... ", Toast.LENGTH_SHORT)
.show();
this.finish();
}

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.

Utilitats

NAVEGACIÓ SENSE RATOLÍ

- Tab següent enllaç.
- Shift+Tab anterior enllaç.
- Enter activa l'enllaç.
- Alt+esquerra anar arrere.

 

PORTADES ALTERNATIVES