Un GREP amb varis arguments i colors a la consola

Hacker

Avui fent l'script de preeadmin necesitava trobar un script on passar-li diferents arguments al grep per a monitoritzar els processos i he vist un truc molt xulo per a que el grep et mostre els resultats subratllats en colors:


export GREP_OPTIONS='--color=auto' GREP_COLOR='104;8'

if ps -ef | grep 'httpd\|tomcat'; then echo "Mostrando httpd y tomcat"; fi

I ací a continuació deixe l'script per a recordar-lo:


#segon test amb Red Hat Linux
clear;
echo "***************************************************************************";
echo "Monitoritzacio serveis i logs de preadmin.dipcas.es";
echo "***************************************************************************";
echo "Tria una opcio:"
echo "A - Reiniciar Apache";
echo "B - Reiniciar Tomcat (everis)";
echo "C - Reiniciar Tomcat (guadaltel)";
echo "D - Veure logs Tomcat (everis) en temps real";
echo "E - Verue logs Tomcat (guadaltel) en temps real";
echo "F - Serveis corrent (httpd+tomcat)";
echo "G - Reiniciar la maquina";
echo "H - Salir";
echo;echo;
echo -n "Tria la opcio: ";
read OPCIO

case $OPCIO in
a|A)
echo "Procedint a reiniciar l'Apache"
echo ""
/usr/local/apache2/bin/apachectl stop
echo -n "Aturant l'Apache "
sleep 1
echo ""
/usr/local/apache2/bin/apachectl start
echo -n "Iniciant l'Apache "
sleep 1
echo ""
echo "Apache reiniciat correctament!"
sleep 3
clear
/home/admsepam/script;;
b|B)
echo "Procedint a reiniciar el Tomcat (everis)"
echo ""
/opt/xaloc/servidores/apache-tomcat-5.5.27/bin/shutdown.sh > /dev/null &
echo ""
echo "Anem a esperar uns 30 segons per a que el Tomcat"
echo -n "ature i tanque correctament els processos."
echo ""
sleep 10
echo -n "Aturant Apache Tomcat "
sleep 10
echo -n "."
sleep 10
echo -n "."
sleep 10
echo -n "."
echo ""
/opt/xaloc/servidores/apache-tomcat-5.5.27/bin/startup.sh > /dev/null &
echo ""
echo "Ara esperem 1 minut aproximadament per a que Tomcat"
echo "inicie correctament."
echo ""
sleep 10
echo -n "Iniciant Apache Tomcat "
sleep 20
echo -n "."
sleep 20
echo -n "."
sleep 20
echo -n "."
echo "Tomcat ha reiniciat correctament!"
sleep 3
clear
/home/admsepam/script;;
c|C)
echo "opcio C";;
d|D)
echo "Procedint a monitoritzar els logs de Tomcat (everis)"
sleep 2
tail -f /opt/xaloc/servidores/apache-tomcat-5.5.27/logs/catalina.out &
read
clear
/home/admsepam/script;;
e|E)
echo "opcio E";;
f|F)
export GREP_OPTIONS='--color=auto' GREP_COLOR='104;8'
if ps -ef | grep 'httpd\|tomcat'; then echo ""; fi
read
/home/admsepam/script;;
g|G)
echo -n "ATENCIO: En 5 segons va a reiniciar. Pulsa Ctrl+C si vols aturar aquesta ordre "
sleep 1
echo -n "."
sleep 1
echo -n "."
sleep 1
echo -n "."
sleep 1
echo -n "."
sleep 1
echo ""
echo "Va a reiniciar"
sleep 1
reboot;;
h|H)
clear
echo "Has eixit correctament."
exit;;
*)
echo "No has triat cap opcio valida";;
esac

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.