Hacker
Hacker
Hacker Un truquet, obligatori, per a que aquestes aplicacions funcionen és afegir la següent línea a /etc/sysctl.conf:
Hacker Per a tenir dades cifrades en el tràfic des del client al servidor, configurarem l'Nginx per a que use el port 443 i crecarem un certificat de servidor:
Hacker
Hacker És molt important, si ets un sysadmin, mantenir un seguiment de logs en diverses aplicacions o serveis de les teues màquines.
Hacker Jo tinc dues Raspberry Pi 2 amb FreeBSD 10.2, i ací et deixe la configuració per a la xarxa, que pot ser de tres tipus: una xarxa amb IP dinàmica que li demanem al router amb DHCP, una IP estàtica
Hacker
Hacker
Hacker Per a instal·lar els drivers de la tarjeta NVIDIA, caldrà: pkg install nvidia-driver nvidia-settings