Hacker De moment no em funciona el /etc/hostname.wi0 i al reiniciar el servidor "OpenD" agafa la IP correcta però no fa pings.
Hacker Si has fet un "chmod 777 /etc/sudoers" a Ubuntu, veuràs el següent error:
Hacker
Hacker
Hacker Un recordatori de la directiva dels Virtual Host amb l'OpenBSD 4.9
Hacker Tinc un OpenBSD al portàtil Dell i a una màquina virtual amb VirtualMachine.
Hacker Después de tener controlador completo puede buscar redes inalámbricas cercanas con sudo ifconfig rum0 scan
Hacker La meua tarjeta és la xl0, aleshores nomès caldrà ficar: # echo dhcp > /etc/hostname.xl0
Hacker Al servidor eadmin tenim la configuració dels subdominis al fitxer de l'Apache i dels distints sites de l'OpenCMS. Al httpd.conf ho tenim a partir de la línea 996:
Hacker El certificat es genera amb la següent ordre: [root@eadmin ver2]# openssl req -new -nodes -keyout eadmin.key -out server.csr