Script PHP per omplir reserves, oficines i llibres al Padró d'habitants

Hacker

Ací deixo un script que s'anomenta inserta_reg.php i el vaig fer per omplir molts camps automàticament:


echo "***Comença aquest script***
";
$db=mysql_connect("SERVIDOR:PORT","USUARI","CONTRASENYA");
mysql_select_db("BASE_DE_DADES",$db);

$contador = 0;

while ($contador $contador++;
echo '*
';
$result=mysql_query("INSERT INTO reservas (idreserva, reloficina, libro, ejercicio, \
clave, usado) VALUES (1,1,01,0,NULL,1);", $db);
}

mysql_close($db);
echo "

***Acaba aquest script***";
?>

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.