Instal·lant Subversion a un Ubuntu Server 11.04 i configurant un repositori bàsic

Hacker

Instal·lem Apache 2, subversion i el conector de Apache amb Subversion:


aptitude install apache2 subversion libapache2-svn

Ara creem el nostre primer repositori a /var/www/svn


/var/www# mkdir svn
/var/www# svnadmin create /var/www/svn/repositori

Ara editem el fitxer /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf i configurem el nostre repositori per a visualitzar-lo via:DAV svn
SVNPath /var/svn/repositori
AuthType Basic
AuthName "Repositori Subversion del SEPAM"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/dav_svn.authz
Require valid-user

Aquesta directiva és la que he ficat al servidor en PRODUCCIÓ, aleshores, FUNCIONA!DAV svn
SVNPath /var/www/svn/repositori
AuthType Basic
AuthName "Repositori Subversion del SEPAM"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user

Per tal de permetre a tots els usuaris que tinguen drets de lectura i escriptura, editem el fitxer /etc/apache2/dav_svn.authz i afegim:


[/]
* = rw

Creem usuaris amb l'ordre:


# create first account
htpasswd -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd USUARI1
htpasswd -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd USUARI2
htpasswd -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd USUARI3
htpasswd -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd USUARI4

Et voilà! ja podeu treballar des de els vostres diferents ordinadors, ubicacions i clients de SVN.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.