Actualitzacions de ports i paquests a OpenBSD 6.2

Actualitzacions de ports i paquests a OpenBSD 6.2

Ja tinc instal·lat OpenBSD 6.2, i com sempre, he de fer algunes instal·lacions i actualitzacions del sistema, i al mateix temps aprofite per apuntar algunes coses i fer un poc de propaganda d'aquest sistema operatiu que tant m'agrada.

Bàsicament, podem instal·lar aplicacions, fer comprovacions de consistència dels paquets instal·lats, esborrar i mostrar informació amb:

- pkg_add
- pkg_check
- pkg_delete
- pkg_info (pkg_info -Q, per a mostrar totes les coincidències)

Amb la següent ordre, actualitzem còmodament tots els paquest del nostre sistema OpenBSD amb:

pkg_add -Uu

Si volem duplicar els paquests instal·lats d'una màguina en una altra màquina, podem usar el paràmetre -m (que nomès mostra els paquests instal·lats a ma, sense tenir en compte les dependències) i també -z (que exclou la informació de la versió), i farem:

$ pkg_info -mz | tee list
abcde--
mpv--
python--%3.6
vim--no_x11

I ara, a l'altre ordinador, farem una instal·lació massiva amb:

# pkg_add -l list

Sobre els ports, els descarreguem amb la següent ordre que el baixa i el desomprimeix a /usr/ports

$ cd /tmp
$ ftp https://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/$(uname -r)/{ports.tar.gz,SHA256.sig}
$ signify -Cp /etc/signify/openbsd-$(uname -r | cut -c 1,3)-base.pub -x SHA256.sig ports.tar.gz

Busquem l'arbre de ports:

$ cd /usr/ports
$ make search key=rsnapshot

Instal·lem un port:

$ cd /usr/ports/net/rsnapshot
$ make install

Netejem després de construir un port:

$ make clean

Desinstal·lem un paquet d'un port:

$ make uninstall

Tens tota aquesta informació, i molt més, al tutorial d'instal·lacio i de la gestió de ports:

OpenBSD FAQ - Package Management
https://www.openbsd.org/faq/faq15.html

OpenBSD Ports - Working with Ports
https://www.openbsd.org/faq/ports/ports.html

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.