Crear Virtual Hosts a Nginx baix FreeBSD

Crear Virtual Hosts a Nginx baix FreeBSD

Crear Virtual Hosts a Nginx és molt senzill, nomès cal editar el fitxer de configuració /usr/local/etc/nginx/nginx.conf i afegir la següent línia al final, abans del tancament del block server amb "}":


# Afegim la seguent linia per als Virtual Hosts
include /usr/local/etc/nginx/vhosts/*;

I a continuació creem el directori vhosts que li hem dit al fitxer de configuració:

mkdir /usr/local/etc/nginx/vhosts

I ara, ací dins de vhosts afegirem ahí els fitxers de configuració dels Virtual Hosts que necessitem. Nomès fique el nom del servidor i la seua ruta, d'aquesta manera mantenen la mateixa configuració que el principal site Nginx.


root@rpi2:/usr/local/etc/nginx # cat vhosts/nextcloud.conf
server {
server_name nextcloud.benicass.im;

location / {
root /usr/local/www/nextcloud/;
index index.php index.html index.htm;
}
}

Si necessitem afegir certificat SSL, canviar ports o altres configuracions, aleshores afegirem les directives que siguen necessàries.

Comprovarem que tenim ben configurat l'Nginx amb:


# nginx -t
nginx: the configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf test is successful

I aleshores, si no ens dóna cap problema, ja podem reiniciar el servei:


service nginx restart

Espere que trobes útil aquest article i que t'anime a compartir el teu coneixement al teu blog.

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.