Com tenir Window Maker a FreeBSD configurat en UTF8 català, castellà i esperanto

Com tenir Window Maker a FreeBSD configurat en català i esperanto

En aquest article vull explicar com tenir un sistema BSD totalment configurat en català i esperanto. Al meu ordinador personal de casa, faig servir Window Maker (sí, ja sé que és un entorn gràfic molt antic, i què?), i he de dir que m'encanta i és el meu favorit per les seues característiques, perque és super configurable, perque és ultra ràpid, perque té tot el que necessite com a escriptori, perque no consumeix molts recursos i perquè el faig servir com a escriptori, aproximadament, 15 anys. La idea de l'article que que servisca com a manual per a usuaris que comencen amb BSD i aplicacions de terminal o per a recordatori per a usuaris més experimentats que oblidem les coses quan no les toquem uns quants anys ;)

El que anem a fer és configurar la configuració d'idioma i teclat a Xorg, aleshores editarem el fitxer /etc/X11/xorg.conf i a la directiva "InputDevice" hem de tenir el següent:


Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "es"
EndSection

I ara, al fitxer .xinitrc ficarem el següent:


exec xterm -en ca_ES.UTF8 -bg black -fg white -geometry 100x60 &
exec setxkbmap -model pc105 -layout es -option "esperanto:qwerty" &
exec /usr/local/bin/wmaker

Al .xinitrc podem afegir tota la informació i scripts o aplicacions que volen que s'inicien nomès accedim a l'escriptori.

I ara, nomès caldria startx.

A continuació, les variables d'entorn de les locale del nostre sistema. Lo primer que farem serà mirar les locale que tenim instal·lades al nostre sistema amb:


ls -l /usr/share/locale/ | more

Jo faig servir sempre la configuració es_ES.UTF-8

Al fitxer .profile si tenim la shell BASH:

LANG=es_ES.UTF-8; export LANG
LC_ALL=es_ES.UTF-8; export LC_ALL
LC_CTYPE=es_ES.UTF-8; export LC_CTYPE
MM_CHARSET=utf8; export MM_CHARSET

I també a .profile afegim la següent línia per a que escriga les lletres de l'esperanto al ficar combinacions com AltGr+c, AltGr+u, etc.:


setxkbmap -option "esperanto:qwerty"

O editem .cshrc> si tenim les shells CSH o TCSH:

setenv LANG es_ES.UTF-8
setenv LC_ALL es_ES.UTF-8
setenv LC_CTYPE es_ES.UTF-8
setenv MM_CHARSET utf8

O com que jo tinc bash, edite .xinitrc i afegisc:

exec setxkbmap -model pc105 -layout es, ISO-8859-15-acc &
exec setxkbmap -option "esperanto:qwerty" &
exec xterm -en ca_ES.UTF8 -bg black -fg white -geometry 100x60 &
exec /usr/local/bin/wmaker

Afegirem dues línies al fitxer .Xresources:

xterm*locale: true
xterm*utf8: 1

Ara, afegim al fitxer /home/joan/.login.conf el seguent:


me:\
:charset=es_ES.UTF-8:\
:lang=es_ES.UTF-8:

Com a curiositat, faig servir el client de correu Mutt i la configuració, en relació amb la configuració de locale i teclat, és la següent:

#################################################################
# Codificacio
#################################################################
# Permitir escribir caracteres de 8 bits i usar charset iso
set allow_8bit
set charset="UTF-8"
set locale="es_ES"

Tinc més informació sobre Mutt a:

- FreeBSD amb Mutt, mSMTP i GNUPG com a correu electrònic des de la consola

- Apunts de Mutt, Fetchmail i Procmail per a llegir els correus electrònics (actualitzat)

- Llegint correus en format HTML amb Muttbr />

Tinc més informació sobre Window Maker a:

- Què volem d'un escriptori?

Doncs bé això és tot, espere que trobes útil aquest article i que et motive a compartir els teus trucs, els teus coneixements i els teus experiments amb el Programari Lliure. Pensa-ho, va, que la Comunitat del Programari Lliure va creixent gràcies a la documentació, el disseny, la formació o la programació, sigues part de la Comunitat :-)

La cultura i la lliure circulació de les idees és l'arma més efectiva contra les dictadures del pensament i contra la ignorància.