Hacker A banda de configurar el proxy general de l'escriptori GNOME o del navegador Iceweasel, també cal configurar el proxy de l'apt des del fitxer /etc/apt/apt.conf i afegir les següents línies:
Hacker
Hacker
Hacker Ahir vaig descarregar-me aquest script i l'he modificat alguns paràmetres que nomès apareixien en anglès i era molt estrany escoltar "Joan say Hola" o "Manolo has left".
Hacker
Hacker
Hacker
Hacker
Hacker A GNU/Linux i sistemes BSD, és molt senzill convertir fitxers wav a mp3 amb l'aplicació lame. Nomès cal escriure una línia:
Hacker Primer descarreguem l'script youtube-dl programat per Ricardo García González.